Recent Posts

Årstiden, Flora og fauna, Oktober, Tema

Fuglekonge

Man hører dem næsten altid før man ser dem, en spæd og spinkel højfrekvent lyd siii siii siii som ofte kommer fra flere steder samtidig. Du kan hører lyden via nedenstående link Lyd fuglekonge Fuglekonger færdes ofte i småflokke og undersøger systematisk undersiden af grene og blade for bladlus og […]

Årstiden, Flora og fauna, Oktober, Tema

Efterårets fugletræk

Naturblokken har produceret en lille video om rovfugletrækket til Nationalpark Skjoldungernes Land se den via link https://www.facebook.com/nationalparkskjoldungernesland/videos/244497699787633/ I september og oktober måned kulminerer fugletrækket fra nord mod syd over Danmark. Vi  ligger som et knudepunkt på fuglenes trækveje. De fleste af sangfuglene er draget sydpå i september sammen med hvepsevågerne. […]

Årstiden, Flora og fauna, November, Oktober, Tema

Dåvildt

Brug en dag i oktober i en af Statens dyrehaver. Netop nu midt i oktober kommer dåvildtet i brunst og der er en grynten og snøften i efterårskoven. Du kan opleve skuespillet i dagtimerne i dyrehaverne, idet dåvildtet her er tilvænnet mange mennesker. Herunder kan du høre hvordan dåvildtet lyder. […]

Friluftsliv, Tema

Avnø

Den gamle flyvestation Avnø på Sydsjælland er omdannet til naturcenter og benyttes af mange institutioner i Næstved og Vordingborg kommune. Arealforvaltningen administreres af Naturstyrelsen Storstrøm. Arealerne er enge og overdrevsarealer med mange mindre damme og oversvømmede områder, her findes bla. klokkefrø og grønbroget tudse. I trækperioden, især i forårsmånederne er […]

Årstiden, Flora og fauna, Maj, Oktober, Tema

Knortegås

I oktober og i første halvdel af maj er der gerne mange knortegæs i Køge bugt, farvandet omkring Møn og Smålandsfarvandet Nord for Lolland. Gode steder at se knortegæs er således Aflandshage på Amager, Køge Sydstrand, Feddet ved Præstø, Nyord ved Møn, Stege havn, Gedser odde,  det Sydfynske øhav og […]