Recent Posts

Årstiden, Flora og fauna, Maj, September, Tema

Strandagurk

 

 Strandagurk eller strandarve som er det rigtige navn, hører til de planter som er lette at genkende. Den minder lidt om et lille nåletræ og står ofte mange sammen. Den er meget almindelig over hele landet, hvor der er løst sand langs kysten. Strandarven er bedst at sanke i foråret, […]

Årstiden, Flora og fauna, Maj, Tema

Konval

I første halvdel af maj begynder konvallerne at blomstre. De to almindelige er Stor konval og Liljekonval. Stor konval bliver op mod 40-50 cm høj med klokkelignende blomster jævnt fordelt hængende ned fra stængel. Liljekonval minder i bladende meget om ramsløg eller tulipanblade. Her kommer en blomsterstængel med de små […]

Årstiden, Flora og fauna, Juni, Maj, Tema

Hvem ringer klokkerne for

 

 Rundt omkring typisk på kystnære overdrevs arealer med lavvande ferskvandsområder kan man være heldig at få nogle helt fantastiske lydoplevelser i nogle af landets smukkeste omgivelser. Det kræver helt stille varmt vejr, det gør ikke noget at det har regnet eller er tordenlummert. Bedst er lune tordenlumre aftener i maj […]

Flora og fauna, Maj, Tema

Gøgeurter her først i maj

Tyndakset gøgeurt er en af de tidlige gøgeurter. Den står netop nu i blomst typisk på muld, ler og kalkrige jordbundstyper, i lysåbne skove og på overdrev. Du kan kende den på den intense rød/violette blomster samt størrelsen som typisk er 10-15 cm. En anden gøgeurt som er fremme pt […]

April, Flora og fauna, Maj, Tema

Skovspurv

Skovspurven har overtaget pladsen fra gråspurven som tidligere optrådte i tusindvis på landet og i byerne. Skovspurven er almindelig på landet og i forstadskvarterene, men mangler ofte i storbyerne, hvor gråspurven har sin sidste bastion. Skovspurven er ligeledes mest almindelig i østdanmark og træffe sjældent i hedeegnene og helt ude […]

April, Årstiden, Flora og fauna, Maj, Tema

Strandskade

Klædt i sort og hvidt med lang kraftigt rødt næb og røde ben, ofte ret højrøstet især i yngletiden, er strandskaden ikke til at tage fejl af. De lange kraftige røde næb bruges til at bore efter orm, på de lavvandede eller tørlagte sand og mudderflader er det børste- og […]