Natugle

Natugle på jagt efter mus

Uii, Uii, Uii  gjalder det i vinterskovens mørke fra november til marts. Det er natuglen der er i gang med at markere territorium overfor andre natugler. Prøv at tage ud i en af Naturstyrelsens skove ved solnedgang og bliv et par timer, her må du nemlig færdes hele døgnet.

Søg lokale enheder i nærheden af dig

Find et sted langt fra støj og lys, gerne med åbne områder og gammel skov. Sæt dig ned og lad stilheden sænke sig. Når det er blevet mørkt en times tid efter solnedgang starter koncerten. Både han og hun af natugle er aktive både når det gælder kommunikation mellem hverandre, også når det gælder markering overfor andre natuglepar.

Brug evt. en af Naturstyrelsens sheltere som udgangspunkt, få inspiration i opslaget om sheltere på Naturblokken, her ligger også en lille video produceret til Nationalpark Skjoldungernes Land.

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2018/tag-paa-sheltertur/

Natuglen markerer allerede i november territorie og forsøger også her at finde en mage, hvis ikke den har en i forvejen. Natuglepar holder sammen hele livet og er trofaste overfor deres område så længe der er succes med at yngle. Det er spændende at følge et uglepar, og de er ret lettetat få til at yngle i redekasser.

Naturblokken har ved flere lejligheder haft held til at følge et natuglepar på helt tæt hold, herunder også fodring og opfostring af ugleungerne.

Naturblokken vender tilbage til ugleungerne til maj, her kravler de hvide dunbolde ud af redekassen og kan ses og ikke mindst høres i forårsnatten.

Tag ud i skoven om natten og oplev uglernes tuden

God tur Naturblokken

Faktaboks natugle kilde : DOF, Danmarks Fugle

Vingefang: 94-104 cm
Længde: 38 cm
Vægt han: 330-440 g
Vægt hun: 420-590 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 2-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-30 dage
Ungetid: 32-37 dage

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*