Sortand

Sortand hører til de udprægede havdykænder. Navnet stammer fra fuglens sorte farve.

Andrikkerne er helt sorte med gult overnæb, mens hunner og ungfugle er mørkebrune på oversiden og undersiden, især kind og strube er mere lys gråbrun.

Blanding af han, hun og ungfugl sortand © HHE

Sortanden finder man langt til havs på muslinge og sneglebankerne. 

Skal man se den fra land skal man således opsøge odder som rager langt ud i det åbne hav, Sjællands Odde, Røsnæs, Gedser, Blåvandshuk mf. er gode steder at spotte sortænder.

Sortanden er ikke dansk ynglefugl, den yngler højt mod nord.

Mange hundrede tusinde sortænder vælger at overvintre  i de Danske farvande.

Sortænder på vandet ud for Røsnæs © HHE

Sortanden har fået kælenavnet gyv fuglen, idet man ofte hører dem kalde når de flyver eller sidder på vandet gyv, gyv lyder det.

Du kan hører lyden herunder

Kald sortand

Især kan man høre dem under forårstrækket, hvis man går udenfor en mørk stille forårsnat, hvor trækket mod nord er i gang.

Der er jagttid på sortand fra 1. oktober til 31. januar.

Sortanden jages normalt fra motorbåd langt fra land. Ser man en flok sortænder, er der det lidt pudsige ved netop denne art, at den ofte kan lokkes på skudhold ved at vifte med et sort flag eller mørk hat.

Det er altid en oplevelse at komme på havet en vinterdag.  Der ligger i tusindvis af fugle, og de er i konstant bevægelse til og fra muslingebankerne.

Forsidebilledet er fra en tur på Sejerø bugten i havjagtbåden en marts dag udenfor jagtsæsonen. Alene denne dag skønnes det at der var over 20 000 sortænder på vingerne, det uden at de var forstyrret af andre fartøjer.

Ud og se på havdykænder en dag med stiv kuling ved en af vores odder. Det giver røde kinder og samtidig får man ladet batterierne op af vintersolen.

Sortænder i Sejerøbugten en dag i marts

Faktaboks Kilde DOF, Danmarks fugle

Vingefang: 79-90 cm
Længde: 44-54 cm
Vægt han: 1.300-1.450 g
Vægt hun: 1.200-1.300 g
Ynglealder: 2-3 år
Kuldstørrelse: 6-8 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30-31 dage
Ungetid: 45-50 dage

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*