marts

Fandens Mælkebøtte. Spis dit ukrudt

De pibler fem i græsplænen, i vejkanten, parker og enge, det er “fandens” mælkebøtte, mange haveejeres ynglings hade objekt på lige fod med dræbersnegle og skvalderkål. Men hvorfor må de ikke være der ? Det er da en køn blomst som tiltrækker bier og sommerfugle, og så smager den fantastisk […]

Gråstrubet lappedykker

I forårsmånederne kan man høre nogle hæse skrig fra søer og moseområder, det er gråstrubetlappedykker som er i gang med kurtisering og redebygning. Den gråstrubede lappedykker er ret almindelig over hele landet og kendes fra den toppede lappedykker på den manglende top og den tydelige grå strube som har givet […]

Rødstjert

Den alm rødstjert kommer normalt til os omkring 1. maj nogle helt fra Afrika, hvorimod den sodfarvede husrødstjert i stadig større omfang overvintre hos os i milde vintre. Gennem et par år har Naturblokken haft begge som matrikkelart. 2022 havde Naturblokken den første husrødstjert her på Møn 23 marts, tidligt […]

Anemoner

Intet er vel mere dansk end anemoner i april.  De findes i blå, hvid og gul. Den blå er den første der springer ud ofte allerede i marts, og den findes kun hvor jorden er særlig kalkrig f.eks Møns Klint, Stevns, Køge ås, Allindelille Fredskov samt andre kalkrige lokaliteter øst […]

Skælrod

Skælrod er en snylteplante som med års mellemrum blomstrer med kødfulde rødblege velduftende blomster. Den er afhængig af, at der er en egnet værtsplante ofte i form af hassel i nærheden. Den er ikke så almindelig men netop på den frodige kalkholdige bund på Møn træffes den på overdrev og […]

Trane

Den mandshøje trane med den karakteristiske trompeteren og dans på ynglelokaliteterne er en fugl som gennem de sidste årtier har været i kraftig fremgang, nogle steder i et omfang så den er blevet et problem for landmænd og også enkelte trængte arter. Tranen er ingen kostforagter den tager hvad der […]

Tranetræk, havørred og ramsløg

Midt marts gik der hul på bylden, vinden gik i syd og de første flokke af traner kom trompeterende ind sydfra. Ramsløg står nu med helt saftspændte blade, velegnet til pesto eller blandet i pasta Havørrederne går tæt under land og de er fantastisk mad når de er kommet i […]

Hvid Vipstjert en sikker forårsbebuder.

Tjiik, Tjiik lyder det fra tagrykken et sikkert tegn på at foråret er lige om hjørnet. For mig selv og mange andre varsler vipstjertens ankomst forårets komme. Det er den første rigtige trækfugl som ankommer efter en lang flyvetur helt fra Sydeuropa eller Nordafrika. Den hvide vipstjerten er en af […]

Grågåsen

Grågåsen er vores næststørste gås efter canadagåsen. Grågåsen kendes på størrelsen, det kødfarvede næb og fødder, samt i flugt den lysegrå forvinge. Grågåsen er stamfar til vores tamgæs. Grågåsen kendes på den lysegrå forvinge og det kødfarvede næb og fødder foto © HHE Grågæssene ses i disse dage stående og […]

Viol

En af de første forårsblomster er den stærkt duftende martsviol som findes i mange haver og skovenge. Ud over at tiltrække de første brumbasser som er vågnet efter overvintring, så er viol en vigtig plante for en del dagsommerfugle. Det er myre der spreder frø fra viol, idet der sidder […]