marts

Strandskade

Klædt i sort og hvidt, langt lige rødt næb og røde fødder, det er strandskaden ikke til at tage fejl af. Strandskaden er en af de vadefugle som først indfinder sig ved kysterne om foråret. Den har heller ikke så lang en rejse, idet det danske Vadehav i vintermånederne huser […]

Mosens ballademager, Blishøne

Sort som sod og stridbar som bare f….. Der er tale om blishønen som i modsætning til sin fætter grønbenet rørhøne er i evig konflikt med andre artsfæller og andre arter selv væsentlig større får også et fur hvis de kommer for nær. Blishønen holder generelt til i de lidt […]

Højvande

Når der pludselig opstår højvande som følge af hård blæst og vandstuvning fyldes de strandenge der er tilbage op med vand og svømmefuglene indfinder sig straks. Forsidebilledet er pibeænder under indflyvning. Billederne herunder er fra Stege bugt 29. april 2020, her var mange af vores arter af svømmeænder samlet. Hvor […]

Kunstige andereder

Ynglesæson for gråand er i gang. Normalt benytter gråanden blot lidt højt græs eller en risbunke i tilknytning til vand som ynglested. Derfor går der rigtig mange reder tabt til prædation. Ræv, ilder, gråkrager og rotter er de dyr der prædere anderederne. Selvom vi er i ynglesæson, så kan du […]

 

Jernspurv

Jernspurv er en ganske almindelig fugl i mange større haver. Lidt anonym i sin blygrå fjerdragt. Mange bliver hos os hele vinteren og den er blandt de første til at synge foråret ind. Stemmen er nærmest som et knirkende trillebør hør den herunder Jernspurven er lidt speciel, idet hunnerne parrer […]

 

Tranetræk, lyden af forår der drager mod nord.

Man hører dem næsten altid for man ser dem. Traner  som på brede vinger, strakt hals og benene ragende langt bagud i små og store flokke højlydt trompeterende kommer trækkende fra syd mod nord i sidste halvdel af marts. Herunder kan du høre lyden af traner. https://www.fuglestemmer.dk/trane/ Fra midt marts […]

Hugorm

11. marts 2020 blev den første dag hvor det lykkedes at finde en hugorm fremme i sollyset på sydkysten af Møn. Her er fortsat en god bestand som nyder godt af slåenkrat og rullesten samt udyrkede bræmmer langs kysten. Hugormen går i dvale i vintermånederne og benytter gerne samme sted […]

Fandens Mælkebøtte. Spis dit ukrudt

De pibler fem i græsplænen, i vejkanten, parker og enge, det er “fandens” mælkebøtte, mange haveejeres ynglings hade objekt på lige fod med dræbersnegle og skvalderkål. Men hvorfor må de ikke være der ? Det er da en køn blomst som tiltrækker bier og sommerfugle, og så smager den fantastisk […]

Arum familien herunder dansk ingefær

Arum slægten dækker over flere arter. Herunder både forædlede stauder f.eks italiensk aurum der har spættede blade, men også dansk Ingefær som findes mange steder gerne kystnært på god jord. Fælles for dem er at de starter med at skyde ret tidligt om foråret på samme tid som ramsløg. Bladene […]

Hvid Vipstjert en sikker forårsbebuder.

Tjiik, Tjiik lyder det fra tagrykken et sikkert tegn på at foråret er lige om hjørnet. Naturblokken registrerede den første hvide vipstjert her på matriklen på Møn 4. marts 2020. For mig selv og mange andre varsler vipstjertens ankomst forårets komme. Det er den første rigtige trækfugl som ankommer efter […]