Uncategorized

December

December kan være mørk våd og mild og for mange også stressende op til julens forventning til gaver, familiebesøg osv. Mange ting skal afsluttes og gøres klar inden højtiden. Den normalt mørke måned kan imidlertid også byde på sne og kulde selv om der bliver længere mellem år med vedvarende […]

Naturen viser tænder

Vi holder vejret de næste par døgn os der bor i Sydøstdanmark. Prognosen fra DMI er klar. Forhøjet vandstand op mod 2 m over daglig vande og vindstød op over 30 sekundtmeter, opskriften på den perfekte storm. Ser vi historisk tilbage har der været fortilfælde, 1625 forsvandt fiskelejet Brøndehøje på […]

Gule marker i oktober/november

Måske har du studset over at der er rigtig mange marker som står og blomstrer med gule eller hvide blomster lagt ind i november. Det er sennep og olieræddike som er sået som efterafgrøde efter høst, for at binde næringsstoffer så de ikke udvaskes til vandmiljø og grundvand. Naturblokken bier, […]

Køllesværmer

Køllesværmer er underlig størrelse, lidt kluntet med en stor krop og vinger med metalglans og røde aftegninger. Man skulle tro en den var en rigtig lækker mundfuld for de fleste fugle, synlig som den er i overdrevets blomster. Der er imidlertid mening med synligheden, bagkroppen er stribet som gedehams og […]

Sumphullæbe

Sumphullæbe er en af Danmarks smukkeste orkidéer. Den ynder frodig kraftig jordbund gerne delvis vandmættet silt ( fint ler). Tit står den således i sediment langs vandløb Den springer ud omkring 1 juli. Selve blomsten er forholdsvis spinkel med spredte blomster. Finder du et lavtliggende område med skavgræs ( Paderok […]

Kunstige andereder

Ynglesæson for gråand er så småt i gang. Normalt benytter gråanden blot lidt højt græs eller en risbunke i tilknytning til vand som ynglested. Derfor går der rigtig mange reder tabt til prædation. Ræv, ilder, mink, gråkrager og rotter er de dyr der tolder på ynglebestanden, derfor kan du med […]

Magic morning

Vågner altid tidligt før solopgang og får den første kop kaffe i det tidlige grå lys i løbet af en halvtimes tid skifter lyset til orange og på et tidspunkt titter solen op over klintekanten på Høje Møn. Bilen triller stille ind på den lille P-plads som er helt mennesketom […]

Knopsvane

I vintertiden samles knopsvanerne i vores lavvandede fjorde for at leve af ålegræs. Sidst i 1900 tallet forsvandt ålegræsset i mange af vores fjorde og knopsvanerne måtte søge ny føde. I denne periode slog vinterafgrøder igennem for alvor i landbruget og naturligt nok fandt knopsvanerne ud af at der her […]

Vintergæk og Erantis

Med øget daglængde og en mildning i vejret, så titter årets første blomster frem fra den mørke og regntunge jord her sidst i januar. Det to første er Erantis og Vintergæk. Selv en gang frost og sne kan ikke stoppe de to hårdføre blomster, og synet af dem er med […]

Havfasan, Havlit

Havlit er en udpræget havdykand som kan hente føden bestående af små muslinger og snegle helt ned til 60 m dybde. Den er mest udbredt i Østersøen som er vinterkvarter. Den er højarktisk ynglefugl. Havlitten kaldes blandt jægerne for havfasan, grundet hannens lange hale som skyldes forlængelse af de midterste […]