Uncategorized

Sommer

Sommer, lyse nordiske nætter. Dage med sol vind og drivende skyer. Sejl fyldt med lun sommervind til den rislende lyd af sejlbådens skrog igennem de blågrønne sommerhav akkompagneret til lyden af klirrende hav og splitterner. Den danske sommer og naturen har meget at byde på. Makrellerne er ankommet til de […]

St. Gøgeurt

I sidste halvdel af april og langt ind i maj skyder blomsterstængel af st. gøgeurt op fra bladrosetten på de mønske overdrev og i selve Klinteskoven. Den smukke lyserøde orkide er blandt de største orkideer i Danmark, og findes få steder så talrigt blomstrende som på Møn, passet og plejet […]

En af de gode dage

28 april 2022 bød på en af de unikke dage, med let rimfrost i græsset inden solopgang, tåge over Borre mose mens morgenrøden og solskiven langsomt rejste sig over høje Møn. Køreturen til Midtsjælland med synet af gæslinger, sørgekåbe, rørhøg, løv- og gransanger i hobetal i pilekrattet. Hjemme på Møn […]

Kryddersnaps, Mælkebøtte

De står alle steder med de gule smukke hoveder her i foråret. Det er de gule hoveder du skal bruge til en mild kryddersnaps velegnet til ostebordet. Pluk ca. 50 gule udsprungne mælkebøttehoveder, frigør de gule kronblade fra den grønne blomsterbund. Det grønne må ikke komme med det er bittert. […]

St. Kobbersneppe

St. Kobbersneppe bærer sit navn med rette grundet den kobberfarvede yngledragt. Du kan opleve St. kobbersneppe i forårsmånederne på strandenge i Vest Danmark, Vadehavet, Tipperne mv. St. Kobbersneppe hører til de store vadefugle, det lange lige næb, røde kobberfarvede bryst og ryg, og de lange sorte ben gør at den […]

Bøgen og dens anvendelse

Bøgen spejler sin top i bølgen blå, en kendt strofe fra vores nationalsang. I betragtning af at Danmark kun indeholdt 2 % skov inden indfredning i 1805 er det egentlig bemærkelsesværdigt at bøgen har fået så stor en plads i danskernes bevidsthed. Men alle holder jo af de store gamle […]

Kunstige andereder

Ynglesæson for gråand er i gang. Normalt benytter gråanden blot lidt højt græs eller en risbunke i tilknytning til vand som ynglested. Derfor går der rigtig mange reder tabt til prædation. Ræv, ilder, mink, gråkrager og rotter er de dyr der prædere anderederne. Selvom vi er i ynglesæson, så kan […]

Vintergæk og Erantis

Med øget daglængde og en mildning i vejret, så titter årets første blomster frem fra den mørke og regntunge jord her sidst i januar. Det to første er Erantis og Vintergæk. Selv en gang frost og sne kan ikke stoppe de to hårdføre blomster, og synet af dem er med […]

Vadejagt

Videoen ovenfor er taget i 2009 i Vadehavet med udgangspunkt fra Ribe Kammersluse. I 2009 måtte begge køn af ederfugl nedlægges, i dag er det kun hannerne der må skydes. Med en enkelt undtagelse er jagt ved vadning forbudt i Danmark. Vadejagten foregår ved at man udnytter tidevandets skiften. Det […]

Naturblokkens teltplads/shelterplads.

Naturblokkens teltplads (stilleplads) er klar til at tage mod gæster. Vi mangler ganske vist at få bygget den store shelter som fælleshus, men den store tipi danner en smuk ramme om spisning og socialt samvær. Teltpladsen er en batalingsplads og vi ønsker kun undtagelsesvis flere end 10 personer på pladsen […]