Uncategorized

SNE

Der er længe imellem at sneen lægger sin dyne over landskabet. Når der kommer sne her på Møn så er det gerne i forbindelse med østenvind og nedslag af kulde fra Sibirien. Kulden rammer den endnu varme Østersø og der opstår kraftige Østersøbyger. Er det koldt nok kommer nedbør som […]

Gule marker i oktober/november

Måske har du studset over at der er rigtig mange marker som står og blomstrer med gule eller hvide blomster lagt ind i november. Det er sennep og olieræddike som er sået som efterafgrøde efter høst, for at binde næringsstoffer så de ikke udvaskes til vandmiljø og grundvand. Naturblokken bier, […]

Køllesværmer

Køllesværmer er underlig størrelse, lidt kluntet med en stor krop og vinger med metalglans og røde aftegninger. Man skulle tro en den var en rigtig lækker mundfuld for de fleste fugle, synlig som den er i overdrevets blomster. Der er imidlertid mening med synligheden, bagkroppen er stribet som gedehams og […]

St. Gøgeurt

I sidste halvdel af april og langt ind i maj skyder blomsterstængel af st. gøgeurt op fra bladrosetten på de mønske overdrev og i selve Klinteskoven. Den smukke lyserøde orkide er blandt de største orkideer i Danmark, og findes få steder så talrigt blomstrende som på Møn, passet og plejet […]

En af de gode dage

28 april 2022 bød på en af de unikke dage, med let rimfrost i græsset inden solopgang, tåge over Borre mose mens morgenrøden og solskiven langsomt rejste sig over høje Møn. Køreturen til Midtsjælland med synet af gæslinger, sørgekåbe, rørhøg, løv- og gransanger i hobetal i pilekrattet. Hjemme på Møn […]

Kryddersnaps, Mælkebøtte

De står alle steder med de gule smukke hoveder her i foråret. Det er de gule hoveder du skal bruge til en mild kryddersnaps velegnet til ostebordet. Pluk ca. 50 gule udsprungne mælkebøttehoveder, frigør de gule kronblade fra den grønne blomsterbund. Det grønne må ikke komme med det er bittert. […]

St. Kobbersneppe

St. Kobbersneppe bærer sit navn med rette grundet den kobberfarvede yngledragt. Du kan opleve St. kobbersneppe i forårsmånederne på strandenge i Vest Danmark, Vadehavet, Tipperne mv. St. Kobbersneppe hører til de store vadefugle, det lange lige næb, røde kobberfarvede bryst og ryg, og de lange sorte ben gør at den […]

Bøgen og dens anvendelse

Bøgen spejler sin top i bølgen blå, en kendt strofe fra vores nationalsang. I betragtning af at Danmark kun indeholdt 2 % skov inden indfredning i 1805 er det egentlig bemærkelsesværdigt at bøgen har fået så stor en plads i danskernes bevidsthed. Men alle holder jo af de store gamle […]

Kunstige andereder

Ynglesæson for gråand er i gang. Normalt benytter gråanden blot lidt højt græs eller en risbunke i tilknytning til vand som ynglested. Derfor går der rigtig mange reder tabt til prædation. Ræv, ilder, mink, gråkrager og rotter er de dyr der prædere anderederne. Selvom vi er i ynglesæson, så kan […]

Vintergæk og Erantis

Med øget daglængde og en mildning i vejret, så titter årets første blomster frem fra den mørke og regntunge jord her sidst i januar. Det to første er Erantis og Vintergæk. Selv en gang frost og sne kan ikke stoppe de to hårdføre blomster, og synet af dem er med […]