Sumphullæbe

Dansk: Sump-Hullæbe Latin: Epipactis palustris

Sumphullæbe er en af Danmarks smukkeste orkidéer.

Den ynder frodig kraftig jordbund gerne delvis vandmættet silt ( fint ler). Tit står den således i sediment langs vandløb

Sumphullæbe står ofte sammen med skavgræs

Den springer ud omkring 1 juli.

Selve blomsten er forholdsvis spinkel med spredte blomster.

Finder du et lavtliggende område med skavgræs ( Paderok familien) så er der også gode chancer for at der er sumphullæbe i nærheden, begge arter foretrækker næringsrig våd lerjord. En undtagelse er arealer med højt kridtindhold f.eks høje Møn hvor den godt kan stå højt, det skyldes givet kalkens evne til at holde på vand også i tørre perioder.

God Tur

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*