Recent Posts

April, Årstiden, Flora og fauna

April

April den drilske forårsmåned med utallige vejrskift, den ene dag varme og sol som vækker de 3 arter overvintrende dagsommerfugle citronsommerfugl, nældens takvinge og dagpåfugløje af vinterdvalen, næste dag en bidende nordøstenvind med regn iblandet slud. April er også måned for det store fugletræk. Dag for dag kommer der nye […]

April, Årstiden, Flora og fauna, Maj, Tema

St. Kobbersneppe

St. Kobbersneppe bærer sit navn med rette grundet den kobberfarvede yngledragt. Tidligere var den ret almindelig på de afgræssede ferske enge, disse er imidlertid mange steder drænet væk eller sprunget i krat fordi der ikke længere er dyr på engene. Du kan opleve St. kobbersneppe i forårsmånederne på strandenge i […]

April, Årstiden, Flora og fauna, marts, Tema

Anemoner

Intet er vel mere dansk end anemoner i april.  De findes i blå, hvid og gul. Den blå er den første der springer ud ofte allerede i marts, og den findes kun hvor jorden er særlig kalkrig f.eks Møns Klint, Stevns, Køge ås, Allindelille Fredskov samt andre kalkrige lokaliteter øst […]

April, Årstiden, Flora og fauna, Maj, marts, Tema

Skælrod

Skælrod er en snylteplante som med års mellemrum blomstrer med kødfulde rødblege velduftende blomster. Den er afhængig af, at der er en egnet værtsplante ofte i form af hassel i nærheden. Den er ikke så almindelig men netop på den frodige kalkholdige bund på Møn træffes den på overdrev og […]

April, Årstiden, Flora og fauna, Tema

Rørhøg

Omkring 1 april ankommer rørhøgen fra overvintring helt fra Afrika. Du kan kende han af rørhøg på at den er trefarvet, mørke vingespidser grålige vinger og hale, brunlig kropsfarve. Hunnen er varm brun med en gylden pande. Navnet rørhøg kommer af at den bygger rede i rørskoven. Du finder rørhøgen […]

April, Årstiden, Flora og fauna, Tema

Gransanger

Tif taf, tif taf…. tif taf lyder det fra krat og skov fra sidst i marts og ind i april. Det er gransangeren der er på spil, en af de første trækfugle som ankommer til Danmark i det tidlige forår. Gransangeren er en anonym lille grå fugl som adskiller sig […]

Flora og fauna, marts, Tema

Trane

Den mandshøje trane med den karakteristiske trompeteren og dans på ynglelokaliteterne er en fugl som gennem de sidste årtier har været i kraftig fremgang, nogle steder i et omfang så den er blevet et problem for landmænd og også enkelte trængte arter. Tranen er ingen kostforagter den tager hvad der […]

April, Årstiden, August, Flora og fauna, Mad af naturen, Tema

Mirabel

De står som hvide puder overalt i landskabet sidst i marts begyndelsen af april. Det er den første af slægten prunus der blomstrer, med de fine små hvide blomster. Du kender den sikkert bedre i efteråret som træet med de mange gule eller røde blommer. Næsten alle ejendomme på landet […]

Uncategorized

Rødkælk

Hver morgen her sidst i marts, er noget af det første jeg hører i det tidlige grå morgenlys, rødkælken som synger i haven ofte er der mere end en. Den lille fugl med den røde hagesmæk er ganske vist en standfugl og er her hele vinteren, men der kommer rigtig […]