Recent Posts

Juni

Juni

Juni er ungetid i naturen. Rålammene er sat, mange fugle har unger og fødeudbuddet topper i denne måned, hvor alt er frisk og grønt. Juni er også flyvetid for en del dagsommerfugle, herunder flere af perlemorsommerfuglene, men også de mere almindelige som påfugløje, nældens takvinge mf. Ved kysterne er hornfisken […]

Flora og fauna, Juni, Maj, Tema

Gul Iris

Dansk: Gul Iris Latin: Iris pseudacorus Sidst i maj står mange ferske enge og moser i gult, det er den prægtige gule iris som skyder sin store pragtfulde blomst op fra den mudrede mosebund. Ofte kommer den i de mest våde dele af engene og helst hvis der ikke afgræsses […]

Flora og fauna, Juni, Tema

Skovgøgelilje

De står i 10 000 vis på de Mønske overdrevsarealer. De fleste dog endnu kun i knop, men først i juni springer de ud. Der er tale om den sartgrønne skovgøgelilje, den mest almindelige af gøgeurterne på de mønske overdrev. God tur Naturblokken

Flora og fauna, Juni, Maj, Tema

Digesvale

Navnet digesvale stammer fra Tysk. Det tyske ord dig er oversat til dansk grav, altså gravesvale. Det er netop hvad digesvalen gør. Den graver sit op til 1. m lange rederør ud i kystskrænter og grusgrave. Digesvalerne modtages af nogle ikke særlig velkomne gæster idet redelopper har overvintret i de […]

Årstiden, Flora og fauna, Juni, Maj, Tema

Tornsanger

I disse majdage skratter det i de levende hegn og småplantninger på Naturblokkens lille ejendom. Ikke underligt har tornsangeren fået sit navn af forkærlighed for at opholde sig hvor der er stikkende buske som roser, hvidtjørn, slåen og mirabel. Tornsangeren er almindelig udbredt i Danmark. Den overvintre i tropisk Afrika […]

Årstiden, Flora og fauna, Maj, Oktober, Tema

Knortegås

I oktober og i første halvdel af maj er der gerne mange knortegæs i Køge bugt, farvandet omkring Møn og Smålandsfarvandet Nord for Lolland. Gode steder at se knortegæs er således Aflandshage på Amager, Køge Sydstrand, Feddet ved Præstø, Nyord ved Møn, Stege havn, Gedser odde,  det Sydfynske øhav og […]

Flora og fauna, Juni, Maj, Tema

Læge- Oksetunge

Dansk: Læge-Oksetunge Latin: Anchusa officinalis Ved første øjekast ligner den måske lidt kulsukker, men blomsterne er mindre og mere mørkeblå og så står den typisk på mager jord i modsætning til kulsukker som foretrækker næringsrige lokaliteter, det er planten læge-oksetunge. Den bliver ikke så stor og voldsom som kulsukker normalt […]

Flora og fauna, Juli, Juni, Maj, Tema

Lille ildfugl og spættet bredpande

Lille ildfugl flyver i 2 generationer. Første generation kan ses i forsommeren fra sidste halvdel af maj og ind i juni. Den lange periode med tørre og relativ høje temperaturer i sidste halvdel af maj havde lokket mange lille ildfugl og spættet bredpande frem i solpletterne på heden Ulfshale på […]

Årstiden, Flora og fauna, Juni, Maj, Tema

Kulsukker

Kulsukker står mange steder og lyser op med sin blå farve, også fordi de ofte optræder mange sammen. Kulsukker trives især på frodig jord gl. kompostbunker mv. Navnet kulsukker stammer af at planten har en tyk sort rod som samtidig er meget sød. Kulsukker er en gammel kulturplante som har […]