Dåvildt

Brug en dag i oktober i en af Statens dyrehaver. Netop nu midt i oktober kommer dåvildtet i brunst og der er en grynten og snøften i efterårskoven. Du kan opleve skuespillet i dagtimerne i dyrehaverne, idet dåvildtet her er tilvænnet mange mennesker.

Herunder kan du høre hvordan dåvildtet lyder. Optagelserne er foretaget på et privat gods efter tilladelse, og er optaget 1 time efter solnedgang, derfor de mørke optagelser. Hjorten er den nasale dybe grynten, dåer og kalve pibelyden.

Dåvildt brunst i nattemørket

Dåvildtet er vores næststørste hjorteart. Tidligere var den kun almindelig i de statslige og private dyrehaver, samt enkelte større godser.

Hjorten hedder dåhjort, og geviret angiver hvilken slags hjort der er tale om. Benævnelserne kan enten være spidshjort, stanghjort, halvskuffel og fuldskuffel afhængig af gevirets form som ændres med alderen.

Hun af dåvildt kaldes då, og afkom kalv, henholdsvis då – eller hjortekalv.

Dåvildtet sætter kun en kalv årligt i forsommeren.

I disse år breder dåvildtet sig over hele landet ikke til lige stor begejstring for landbrug mv. idet de godt kan være hårde ved afgrøderne.

Hvor der er dåvildt vil det tydeligt kunne ses på vegetationen, idet de næsten er altædende. Er der således en stor bestand af dåvildt så kan de ses på floraen. Dåvildt overlapper på fødevalg for både kron og råvildt.

Hvor der er en stor bestand af dåvildt er erfaringen at råvildtet trækker sig eller ændre adfærd.

Man er ret sikker på, at dåvildtet har været udbredt også i Nordeuropa tilbage i tiden. I nyere tid er dåvildtet introduceret først som dyrehave vildt, siden via udslip og udsætning har det bredt sig over næsten hele landet.

Den modne dåhjort har et karakteristisk skovlformet gevir kaldet fuld skuffel. Pelsfarven kan variere meget, de fleste er mørke næsten sorte, men lyse og helt hvide individer findes også.

Lys variant dåhjort

Ellers er det bedste kendetegn på dåvildt at der står 111 i spejlet, idet den lange sorte hale og de sorte sider i spejlet danner tallet 111.

111 står der i spejlet på dåvildt et sikkert kendetegn.

Respekter at dyrene er i brunst og hold afstand.

God tur i dyrehaven

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*