Hvidgul skovlilje

I juni står den smukke hvidgule skovlilje i blomst i skovbryn og overgangene mellem skov og overdrev på Møn hvor billederne er fra.

Hvidgul Skovlilje Møn 9 juni 2021

Den smukke orkidee står med halvtudfoldede knopper. For ikke så mange år siden ryddede Naturstyrelsen Storstrøm maskinelt et af overdrevne som led i pleje tiltag Det gav en del kritik især i botanikerkredse, men resultatet udeblev ikke. I dag står der en fin bestand af hvidgul skovlilje sammen med flere andre af de beskyttelseskrævende overdrevsarter. De fik pludselig det lys som kræves for at trives. Kreaturer og geder kan nu holde kratten tilbage i en periode.

Ovenstående er et eksempel på at man både kan og skal bruge forskellige metoder til at opnå en ønsket tilstand.

Det samme er sket på Røsnæs for en del år siden, stor ballade over at bruge maskiner men få år efter står man med fine bestande af de arter man gerne vil tilgodese, og dyr kan nu i en periode klare opgaven uden at gå på kompromis med dyreveldfærd mv.

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*