Jagt, fiskeri og friluftsliv

Kunsten at koge bålkaffe

En af de ting som jeg virkelig sætter pris på er bålkaffe under en jagt eller fisketur. Det at slå sig ned ved kanten af en norsk elv eller sø under jagt eller fiskeri, samle nogle tørre grankviste og småpinde, gøre ild og sætte kaffevand over hentet i bækken, slænge […]

Cikorie, vildtafgrøde, julesalat, kaffeerstatning

Cikorie er eftertragtet af hjortevildtet og anvendes derfor i mange af de blandinger som udsås som vildtafgrøder i foråret. Cikorie er faktisk samme plante som man bruger som julesalat, her drives den dog i mørke for at få de lyse tulipanformede julesalathoveder som vi kender fra butikkerne i vinterhalvåret. Cikorie […]

Med bue og pil efter sommerbukken

En tur ned af memory lane nu hvor bukkejagtpremieren nærmer sig 16 maj. Vækkeuret ringer før f….. får sko på, men det er en dejlig lyd for det er midsommer og tid til bukkejagt. Hurtigt koldt vand i hovedet, på med 3d jagttøjet mens duften af nybrygget kaffe breder sig […]

Syren, Vildtplante og velkomstdrink

I maj står syrenerne med de stærkt duftende lilla og hvide blomster, og det tætte grønne bladhang som er lægivende for mange andre arter. Syren er anvendelig i plantninger for faunaen. Benyt den som lægiver og kantplante i levende hegn og remiser, samt i ydre og indre rande. Syren kræver […]

Plant for vildtet

Det er nu du skal bestille planter gennem tilskudsordningen Plant for Vildtet hos Naturstyrelsen til efterårets planteprojekter. Ansøgningsfrist er 30. april Plant for vildtet betales over den afgift ( jagttegn) som de danske jægere hver år indbetaler for at gå på jagt i Danmark. Ordningen har eksisteret siden 1930-erne og […]

Om at se på fugle

Fugle har gennem hele menneskets historie facineret os. Evnen til at flyve, de smukke sangstemmer og farver, har i alle kulturer haft en stor betydning.Fugle fuglefjer og stemmer indgår i mange kulturers religiøse ritualer og myter. Der ligger rigtig mange gode oplevelser og timer gemt i at iagttage fugle. Bliver […]

Strandskade

Klædt i sort og hvidt, langt lige rødt næb og røde fødder, det er strandskaden ikke til at tage fejl af. Strandskaden er en af de vadefugle som først indfinder sig ved kysterne om foråret. Den har heller ikke så lang en rejse, idet det Danske Vadehav i vintermånederne huser […]

Regulering af ræv

Jagttiden på ræv udløb med udgangen af januar. Det er muligt for at beskytte jordrugende fugle i ynglesæsonen, at foretage regulering af ræv med skydevåben i februar måned, uden at skulle søge om tilladelse hos Miljøministeriet. Reglen er at ræv skal udgøre et problem på egnen. I praksis betyder det […]

Brunnakke (Pibeand)

De er kommet i 1000 vis brunnakkerne fra deres ynglepladser i nord. Nu ligger de sammen med svaner, blishøns og knortegæs i ålegræsbælterne i vores fjorde, eller går på de oversvømmede strandenge.  Der er pibeænder overalt. Pibeanden er mindre end gråanden og har i flugten mere krumme og spidse vinger, […]

Kortnæbbet gås

Kortnæbbet(sæd)gås ankommer fra sidst i september til midt i  oktober til overvintringspladserne i Vest-Jylland. Den kortnæbbede gås er således primært et Jysk fænomen, selv om de også ses andre steder i landet. Arten ruger højarktisk bla. på Svalbard. På trækket sydover gør den ofte holdt langs den Norske vestkyst, især […]