Haretramp

Hare på stubmark i fuldt fart så alle 4 ben er i luften samtidig

At trampe hare betyder at jægeren opsøger haren i dagsædet på åben mark. I gamle dage, her skal vi ikke mere end tilbage i 1930-40 erne, var der harer overalt i landbrugslandet. Haren trivedes med de mange små landbrug med varierende sædskifte kompineret med husdyrhold. Der blev dengang årligt nedlagt omkring 400 000 hare i Danmark og jagten blev drevet af gårdejeren selv eller en bekendt som trampejagt.

I sin reneste form er trampejagt en jagtform, hvor en enkelt eller to jægere ud fra lokalkendskab opsøger de marker hvor haren har sit dagsæde, typisk sidder den i læsiden af bakker gerne direkte i pløjejord.

Som knægt gik jeg troligt bag morfar når han trampede hare, og der var ikke noget bedre end at samle en varm hare op og få de tomme patronhylstre som endnu duftede af krudt. Det var nok her kimen til min jagtlyst opstod for alvor.

Hare trykker i sædet
på græsmark
Hare trykker i sædet på pløjejorden

Det har aldrig været god jagtetik at skyde haren i sædet, den skal op og springe og først skydes når den er kommet lidt på afstand. Egentlig ganske fornuftigt, idet en hare skudt på klodshold i sædet ikke er særlig anvendelig i husholdningen.

Hare på sne
Haren kan du kende fra kanin på de sorte ørespidser og de lange øre

I dag er trampejagt en sjældenhed, dels er der langt færre harer, dels er der mange som rynker på næsen af hare som madvildt, helt ufortjent.

De steder hvor der stadig skydes hare foregår det ofte med mange jægere som går på linie henover en mark evt. med nogle skytter sat for i fronten af såten. De hare som rejser indenfor skudhold kan nu skydes såvel bagud som forud når blot sikkerheden er i højsædet. Ikke så sjældent trykker haren hårdt i sædet og springer bagud når skytten netop er gået forbi.

Det er bydende nødvendigt med stor selvdiciplin at drive harejagt linien skal holdes af sikkerhedshensyn.

Haretramp, linien skal holdes

En anden variation af trampejagt er den såkaldte kedeljagt. Oprindelig er jagtformen Sønderjysk. Her var der tradition for at man holdt fællesjagt på hare i et helt sogn. Jægerne omringede et meget stort område og drev hare fremad ind mod midten. I starten af en sådan kedeljagt kunne man både skyde fremad og bagud. På et givet tidspunkt blev skydningen fremad stoppet og der måtte nu kun skydes bagud. De harer som havde søgt ind mod midten brød efterhånden som cirklen blev formindsket gennem skyttekæden. Efter jagten var der Sønderjysk kaffebord eller kogt flæsk og gule ærter i forsamlingshuset. Harerne blev sendt til vildthandler eller fordelt blandt jægerne.

Får du mulighed for det skulle du prøve at få et par harer til køkkenet.

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*