September

Knarand

Knarand er nok den svømmeand som er i størst fremgang herhjemme. Tidligere var den en sjældenhed, men den smukke and med det hvide vingespejl og vatterede fjerdragt er blevet meget udbredt de sidste årtier. Det gælder både som ynglefugl og som trækgæst fra sydsverige hvor den også er i fremgang. […]

Blichers fugl, Hjejlen

Tidligere fandtes den som ynglefugl på de Jyske heder. I dag er der kun meget få par eller slet ingen som yngler herhjemme. Til gengæld kommer der rigtig mange på træk i september og oktober. De kan stå skulder ved skulder på pløjemarkerne eller tørlagte flader på fjorden. De ankommer […]

September morgen

Septembermorgener med dug i spindelvæv, brølende kreaturer og snakkende grågæs. September er sidste strejf af sommer, mørke nætter med mælkevej og stjerner, brølende kronhjort, fantasiske morgener med dug og spindelvæv, herunder blot en række stemningsbilleder fra en fantastisk morgen på Nyord og Ulfshale. Tag ud i morgengryet og få nogle […]

Skovens sorte guld

De første trompetsvampe dukkede allerede op i august 2023 grundet de enorme nedbørsmængder, ellers skal vi normalt ind i oktober før der for alvor er nok fugt i skovbunden til at de dukker op. I milde efterår kan man stadig finde st.trompetsvamp ind i november. Er der tilstrækkelig med fugtighed […]

Brushøns.

Mange kender nok udtrykket brushane om en ung knægt pumpet med mandlige kønshormoner som farer op og spiller smart når der er kvindfolk i nærheden. Ordet stammer fra hannen (brushane) af brushøns som i forårsmånederne indfinder sig på spillepladserne nordpå. Her udkæmpes kampe når hannerne møder op iklædt pragtdragt med […]

Hassel

Det er nu midt i september at du skal høste hasselnødder i skov og hegn. Du finder hasselbuske i de fleste af Naturstyrelsens nye skove, her er den anvendt i de ydre hegn og her må du færdes og plukke til eget brug. Hassel er vores hjemmehørende nød, den står […]

Dobbeltbekkasin

Ritz-ritz lyder det i disse dage over de ferske enge eller saltvandspanderne på strandengen. det er dobbeltbekkasinerne der er kommet ned fra nord, og nu søger orm og snegle i den bløde bund. Dobbeltbekkasin eller Horsegøg som den hed dengang den var almindelig på de afgræssede ferske enge over hele […]

Nordens wasabi

Strandsennep står endnu her i september med sine smukke lyserøde blomster direkte i rullesten og opskyl langs mange af vores beskyttede danske kyster, især i Østdanmark er den udbredt. Du kan høste strandsennep helt frem til frosten sætter ind. Du kan spise såvel blomster, frø og de grønne skulper. De […]

Havtorn Nordens C vitaminbombe

Havtorn står netop nu med de gule modne bær godt beskyttet af lange kraftige torne. Havtorn er en god vildtplante men pas på den breder sig meget ved rodskud, især hvis den plantes på fed jordbund. Fasanerne og drosselfuglene elsker de gule bær, hundefolk og drivere hader den. Den er […]

Ålekrage, Skarv

Kært barn har mange navne, Ålekrage, Åletyv og så de mindre flatterende, pælerotte, flyvende rotter osv. Nok ingen anden fugl skaber så mange modstridende følelser som skarven. Rusefiskere og bundgarnsfiskere hader den, når den ødelægger deres redskaber eller skamfere fisk, så de ikke er egnede til menneskeføde. Lystfiskeren ser skævt […]