Blichers fugl, Hjejlen

Tidligere fandtes den som ynglefugl på de Jyske heder. I dag er der kun meget få par eller slet ingen som yngler herhjemme.

Til gengæld kommer der rigtig mange på træk i september og oktober. De kan stå skulder ved skulder på pløjemarkerne eller tørlagte flader på fjorden. De ankommer næsten altid nordfra når månen er fuld i september og oktober. I fuldmånen kan man ofte hører deres sørgmodige kald, https://www.fuglestemmer.dk/hjejle/ som er et tonet og blødt, bærer en vis melankoli som henleder en til de tyste øde fjeldområder ovenfor trægrænsen i Skandinavien.

Hjejler under indflyvning Sidinge Fjord

Hjejlen yngler i de Skandinaviske fjelde og på den Sibiriske tundra, hvor den storøjede buttede vadefugl med det sorte brystskjold, den sorte og guldspraglede overside, er ganske almindelig. Man hører den overalt i den arktiske zone i sommerhalvåret.

Alm Hjejle

Når de kommer til os i tusindtal i september og oktober er noget af glansen gået af dem, idet fjerskiftet er i fuld gang. Sommerens sorte brystskjold skiftes og fuglen bliver mere ensfarvet.

Hjejler Nyord enge oktober 2018

Hjejlen optræder i store flokke herhjemme, det giver sikkerhed for den enkelte. Er det fuldmåne kan du ofte høre trækkende hjejler hele natten.

Et lille udsnit af hjejleflok

Man kan fløjte hjejlen til sig ved at efterligne kaldet. For ikke så mange år siden var der jagttid på hjejlen, og nogle brugte metoden med at fløjte hjejlerne ind. I dag er hjejlen totalfredet i Danmark, selv om bestanden kan tåle en jagtlig beskatning.

Der er to slags hjejler. Den almindelige hjejle som beskrevet ovenfor og så strandhjejlen. De to ligner hinanden i kropsbygning men her hører ligheden også op.

Strandhjejlen mangler den gul/sorte spraglede overside, den er i stedet spraglet sort/hvid. Et sikkert kendetegn på strandhjejle er de sorte armhulefjer som tydeligt ses i flugten. Strandhjejlerne optræder ofte enkeltvis eller nogle stykker sammen, ofte blandt viber, stære eller alm. hjejler. Den ses mest kystnært, hvor den alm hjejle også træffes langt inde i landet.

Alm hjejle

Gode steder at se og høre hjejler er alle vores inddæmmede landbrugsarealer, f.eks Lammefjorden og Sidinge fjord i Odsherred, Bøtø Falster, Ulfshale, Gyldensten, Vadehavsregionen, Veststadil Fjord, St. Vildmose mf.

God tur kik op når du hører hjejlen

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*