Author: Hans Henrik Erhardi

Slåen

Slåen afløser mirabel når denne er afblomstret. Slåen er en af de mest almindelige arter i de gamle levende hegn mellem marker, på den fede jord på øerne. Får den lov så spreder den sig med rodskud og danner tætte krat. Det ses bla. på nogle af vores fine kystnære […]

Bogfinke

Det, det… det kan jeg sige lige så tit det skal være, lyder det i forårsskoven. Det er bogfinken der synger foråret ind. Bogfinken optræder over det meste af landet som almindelig ynglefugl og i efteråret kommer der mange til på træk fra det øvrige Norden. Bogfinken har sit navn […]

Plant for vildtet

Det er nu du skal bestille planter gennem tilskudsordningen Plant for Vildtet hos Naturstyrelsen til efterårets planteprojekter. Ansøgningsfrist er 30. april Plant for vildtet betales over den afgift ( jagttegn) som de danske jægere hver år indbetaler for at gå på jagt i Danmark. Ordningen har eksisteret siden 1930-erne og […]

Løgkarse

Løgkarse er en opret tidlig plante som optræder talrig langs grøftekanter, skovveje og skovbryn i april. Den er let at kende, idet bladene lugter og smager mildt af hvidløg. Sidst i april står den med smukke hvide blomster. Du kan bruge den rå i salater. Løgkarse bør indtages i små […]

Fandens Mælkebøtte. Spis dit ukrudt

De pibler fem i græsplænen, i vejkanten, parker og enge, det er “fandens” mælkebøtte, mange haveejeres ynglings hade objekt på lige fod med dræbersnegle og skvalderkål. Men hvorfor må de ikke være der ? Det er da en køn blomst som tiltrækker bier og sommerfugle, og så smager den fantastisk […]

Porse

Porse er en vild busk som dufter meget krydret og som igennem århundrede er brugt som smagsgiver til kryddersnaps. Inden udspring i april sætter porsebusken rakler som med fordel kan klippes af og bruges som smagsgiver. Kryddersnaps lavet på disse rakler får en særlig fin smag og farve. Du finder […]

Lærkespore

Lærkespore er en af de første forårsblomster. Den trives især på rigtig god løvskovbevokset fed lerbund. Der findes en del forskellige arter af lærkespore herunder hulrodet lærkespore som er den mest almindelige. Sammen med de hvide anemoner sætter lærkesporen farve på skovbunden inden løvtræerne springer ud og spærre af for […]

Skovens forårsblomster

Lær skovens mest almindelige forårsblomster at kende, det gør skovturen meget sjovere. Herunder er en række af de blomster du møder i det tidlige forår i løvskoven på den gode jord øst for israndslinien. God tur ud i forårsskoven Naturblokken

Gråstrubet lappedykker

I forårsmånederne kan man høre nogle hæse skrig fra søer og moseområder, det er gråstrubetlappedykker som er i gang med kurtisering og redebygning. Den gråstrubede lappedykker er ret almindelig over hele landet og kendes fra den toppede lappedykker på den manglende top og den tydelige grå strube som har givet […]

Rødstjert

Den alm rødstjert kommer normalt til os omkring 1. maj nogle helt fra Afrika, hvorimod den sodfarvede husrødstjert i stadig større omfang overvintre hos os i milde vintre. Gennem et par år har Naturblokken haft begge som matrikkelart. 2022 havde Naturblokken den første husrødstjert her på Møn 23 marts, tidligt […]