Blisgås

Blisgæs
Blisgås Møn 2018

De lyder som en flok små hunde når de kommer drejende skråt ind mod landingspladsen som i dette tilfælde er en høstet roemark på Møn. Der er tale om blisgæs.

Blisgæs under indflyvning Møn november 2018 © HHE

Navnet blisgås stammer fra den hvide blis i panden som er tydelig på især de ældre gæs. Sammen med den hvide blis er brystet på de gamle blisgæs et godt kendetegn, der er tydelige mørke bånd hen over brystet.

Blisgæs, kendetegn hvid blis og mørkstribet bryst Møn 2018 © HHE

De unge fugle mangler de tværgående mørke bånd på brystet og blissen er ikke så udtalt som for de gamle fugle.

Stemmen er ligeledes et godt kendetegn.

Lyd blisgås

Blisgåsen ruger højt mod nord i Sibirien og hovedparten af trækket går østen om Danmark langs Østersøens østkyst til vinterkvarterer i Øst- og mellem Europa samt Nordtyskland. Her tilbringer de vinteren på de høstede majsmarker.

Blisgåsen bliver i takt med, at bestanden på verdensplan er støt stigende mere og mere almindelig og specielt i Sydøstdanmark er den sammen med bramgås efterhånden dominerende i vintermånederne.

Skal du opleve blisgåsen skal du således søge den på Møn, Lolland og Falster, Nyord nord for Møn og Bøtø på Falster er gode lokaliteter.

Jagttid 1.9-31.1

Kik op når du hører hundebjef, det er blisgæs på træk.

God tur

Naturblokken

Fakta blisgås: kilde DOF, Danmarks fugle

Vingefang: 130-165 cm
Længde: 70 cm
Vægt han: 2.100-2.500 g
Vægt hun: 1.900-2.200 g
Ynglealder: 3 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 40-43 dage

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*