Blå kærhøg

Den blå kærhøg hører sammen med rørhøg og hedehøg til en gruppe af rovfugle, kærhøge, for hvem det er karakteristisk at de afpatruljere områder i lav glideflugt med vingerne i karakteristisk v form.

I vintermånederne er det kun den blå kærhøg som ses i Danmark, de to øvrige er draget sydpå helt ned syd for Sahara.

Blå Kærhøg han Møn 25 januar 2021

Blå kærhøg er ikke almindelig ynglefugl i Danmark. Der registreres således normalt ingen eller kun nogle få par hver år.

Der kommer en del ned til os i efteråret fra ynglepladserne i Skandinavien, hvor den elegante jæger har sit yngleområde i de store myr(mose)områder og på fjeldet. Her lever den af lemminger og fugleunger, får den chancen så tager den også en voksen rype. En del blå kærhøge bliver vinteren over i Danmark hvis ikke vi får snevinter som lukker af for fødetilgang.

Blå kærhøg Nyord oktober 2020

Den blå kærhøg er en udpræget jæger, det gælder både fugle og gnavere. For fuglenes vedkommende primært de fugle som hører til på jorden og i engene, hvor uforsigtige eller syge fugle slås på jorden.

Blå kærhøg hun

Blå kærhøg har som de øvrige kærhøge en slags maske, som man mener bruges som en slags forstærker, så den på afstand under flugten kan høre evt gnavere som markmus mv.

Blå Kærhøg 2022

Navnet blå kærhøg stammer fra hannens dueblå kropsfarve og vinger, hvor kun vingespidserne og bagkanten på vingen er sorte, en ualmindelig smuk fugl.

Blå kærhøg han, klar til at slå en gnaver Naturblokkens ejendom 2018

Hunnen og ungfuglene er varm brune.

For alle køn gælder at der er et tydeligt hvidt firkantet felt på overgumpen et sikkert kendetegn.

Blå kærhøg mobbes af krager, bemærk kendetegn hvid overgump.

Nu kender du den blå kærhøg hvis du ser den elegante fugl i det karakteristiske lave svæv med v formede vinger over vore udyrkede marker eller strandenge.

God tur

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*