Fossekallen

Fossekallenen er det på Norsk meget rammende navn for vandstær. Foss betyder strømmende skummende vand.

Vandstæren er endnu en af de fugle som kommer ned til os i vintermånederne, hvis elve og småvandløb fryser til nordpå.

Den opholder sig næsten altid på de strækninger i bække og åer, hvor der er strømmende vand, jo stærkere strøm jo bedre chance for at se vandstæren.

Bedst er mulighederne på Sjælland, her er Mølleåen, Tadre Møllebæk, Møllerne i Jyderupskovene i NV -Sjælland og Køge å, rigtig gode lokaliteter.

Er der en gl. vandmølle eller stemmeværk i din nærhed er det et godt sted at opsøge vandstæren fra december til marts.

Den lille brune fugl med den hvide hagesmæk sidder næsten altid på en sten midt i strømmen eller på iskanten, mens den konstant gør knæbøjninger, som om den tager mod til sig inden den kolde dukkert.

Vandstæren søger vandinsekter og larver på bunden og på sten i strømmende vandløb. Den dykker altid op mod strømmen og bruger vinger og ben. Den er udstyret med et ekstra øjenlåg som fungerer som dykkerbrille.

Føden er i de fleste tilfælde døgn og vårfluelarver som tages på bunden eller på sten i det strømmende vand.

Vandstæren er en sjælden ynglefugl herhjemme men almindelig i Sverige og Norge, og er da også Norges nationalfugl.

Faktaboks Kilde DOF Danmarks Fugle:

Vingefang: 25,5-30 cm
Længde: 18 cm
Vægt: 55-75 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 16 dage
Ungetid: 19-25 dage

God tur

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*