Vinter Spover

Måske har du set dem gå på engarealer eller stå på fladerne ved lavvande. En stor grå vadefugl med langt buet næb og lange ben. Ofte går de flere sammen.

St. Regnspove

Regnspoven er med sit lange krumme næb ekspert i at finde børsteorme på fladerne og regnorm og biller på de ferske enge. I sommerperioden lever den dog også af bær, især sortbær på hedearealerne er eftertragtet.

St. Regnspove bliver i stadig større grad hos os vinteren over. Tidligere trak mange af dem til Vadehavsregionen og kysterne ud til Nordatlanten for at tilbringe vinteren.

St Regnspove , Nyord

Rejses regnspovene eller ser du dem i flugten hører du ofte deres sørgmodige kald helt anderledes end forårets kogleri. Hør regnsporvens kald via linket https://www.fuglestemmer.dk/stor-regnspove/

Regnspoven yngler fåtalligt herhjemme. Flest på hedearealerne i det Midt-Vestjyske. Spoven hører de store vidder til, og foretrækker højmoserne og fjeldregionen i Skandinavien og Sibiren som yngleområde.

På Sjælland er der nogle gode og sikre lokaliteter, hvis du vil se og høre regnspoverne, Sanddobberne Odsherred, Avnø ved Vordingborg, Nyord NØ for Møn mf.

Faktaboks: Kilde DOF, Danmarks Fugle

Vingefang: 80-100 cm
Længde: 55 cm
Vægt han: 575-800 g
Vægt hun: 675-950 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-29 dage
Ungetid: 32-38 dage

God Tur

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*