Nyord, Svalernes Ø

Nyord svalernes ø

Den lille ø Nyord for enden af Ulfshale halvøen på Møn bliver også kaldt for svalernes ø, og ikke uden grund.

Nyord boerne har endog efterlad en række telefonstolper med kabler af hensyn til svalerne ved den lille havn. Ledningerne er hen under aften helt besat af svaler i august måned.

Der er mange landsvaler som yngler i området, selvom bysvalerne efterhånden har overtaget. Det gælder faktisk hele landet.

Landsvalerne har ikke længere samme adgang til bygninger og stalde som i gamle dage, derfor er de trængt.

Landsvalerne bygger ofte inde i lader og stalde, mens bysvalerne næsten altid bygger ude under udhæng på bygninger, De stejle partier på Møns Klint er også et yndet ynglested for bysvalerne., De lerklinede reder ses under afsatser.

I løbet af sommeren får hver enkelt svalepar 2-3 kuld med op til 5 unger så det bliver hurtig til mange svaler.

Det brakke vand giver myg gode ynglevilkår og fuglene et godt spisekammer

Grunden til at der er så mange svaler på Nyord er mængden af insekter, især myg som klækkes i det brakke vand og i de mange pytter på de afgræssede enge. Svalerne forstår at sætte pris på myggene, turisterne er knap så begejstrede for myggeplagen, især tilstedeværelsen af den lille kvægmyg i daglig tale kaldet knot kan være en prøvelse.

I august samles særlig mange svaler i området, dels unger fra lokalområdet men også mange fugle som kommer til for at tanke op til den lange tur til Afrika med afrejse omkring månedsskiftet august/september.

Ifølge gammel overtro var man overbevist om, at svalerne tilbragte vinteren på bunden af søerne. Det skal nok ses i sammenhæng med at svalerne netop søger rørskovene i fersk og brakvand hen under aften. Pludselig en dag i sensommeren er de væk. I dag ved vi fra mærkninger, at de flyver den lange tur ned syd for Sahara.

De store rørskovsområder i Stege Bugt bliver brugt som overnatningsplads, men du kan fint nyde svalerne ved Fugleværnsfondens fugletårn midt på Nyord. Her er god udsigt til engene hvor svalerne fanger myg.

Nyt fugletårn 2022

Prøv at lægge mærke til, at svalerne holder øje med stæreflokkene. Når en stæreflok slår sig ned kommer svalerne med det samme og fanger de myg som stærene skræmmer op fra engene. Det samme gælder omkring de græssende kreaturer.

Svaler i jagt på myg Nyord

Naturblokken kender et par andre lokaliteter som også er gode svalelokaliteter, Hovvig Vildtreservat ved Nykøbing Sj., St Kattinge sø ved Roskilde, Tissø, Maribosøerne og Kogene i Sønderjylland.

Alle disse steder kan du også hen under aften være heldig at opleve både svaler og stære optræde i store flokke. Stærene opfører “sort sol” den særegne formationsflyvning hvor en stor flok stære synkront hele tiden skifter retning og formation. Det gør de fordi der er flyvende prædatorer som har stær højt på menuen, vandrefalk, spurvehøg, rørhøg mf.

Tag kaffekanden med ud en aftenstund skuespillet starter ca 1 time før solnedgang og fortsætter til 1 time efter solnedgang, husk myggenet hvis det er varmt og stille.

God Tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*