Jagt på grågås i august

Grågåsen har 4 doblet bestanden som Dansk ynglefugl siden 1970-erne og udgør mange steder et problem for landbruget, og også et problem for en del af de øvrige gåsearter idet de har tømt spisekammeret når de nordiske gæs kommer på træk nordfra i efterårsmånderne.

På den baggrund samt på baggrund af forhandlinger i Vildtforvaltningsrådet er der indført jagttid på grågæs i august måned på arealer i omdrift. Teksten herunder er taget direkte fra bekendtgørelse om jagttider, men du kan også gå direkte til bekendtgørelsen via nedenstående link

Bekendtgørelse om jagttider 2022

Grågås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil desuden
Det vil sige på dyrkningsfladen, samt i læhegn, grøfter o.lign, som grænser op til omdriftsarealer. Dog ikke indenfor en afstand af 300 meter landværts daglig højeste vandstandslinje (hav og fjord) samt søer større end 3 ha. Afstanden i forhold til søer regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl.

Baggrunden for, at det således ikke er tilladt at drive jagt i august i større søer samt på fiskeriterritoriet og i en afstand af 300m fra disse er, at en række ynglefugle ikke er færdige med yngleperioden, fornuftigt nok.

Bedst drives jagten ved at etablere skjul direkte i marken f.eks halmballer og så benytte lokkefugle og lokkekald. En anden mulighed er de liggende skjul, som med fordel kan benyttes i rankerne af endnu ikke presset halm, læg løs halm over skjulene for at camouflere dem. Lokkefugle og lokkekald forbedrer chancer og sikrer korte skudafstande og et minimum af anskydninger.

At sidde i levende hegn med træer og buske og skyde til overflyvere kommer der kun anskydninger ud af.

Grågæs på stubmark

Gåsejagt kræver selvdisciplin, grågåsen er en stor fugl og man kommer let til at skyde på for lange hold. Har man selvdisciplinen,  kun en der bestemmer hvornår fuglene er tæt nok på, så behøver man ikke så store hagl når blot haglskuddet sidder i hoved og hals regionen. Skyder du på kroppen så skal der store hagl til for at trænge gennem brystmuskulaturen og ind i de vitale dele som lunger, hjerte.

De fleste af grågæssene er i august fortsat i gang med fjerskiftet og er således ofte meget pindede. Det kan således ofte betale sig at flå dem på denne årstid. Husk at august varme og dødt fjerkræ ikke er hinandens bedste venner. Tag flueposen fra forårets bukkejagt med, og få skudte fugle afkølet og ordnet hurtigst mulig.

Knæk og bræk derude

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*