Bramgås

Bramgås

Bramgåsen er gået fra truet i 70-erne til at blive et problem for landbruget i Danmark og landende syd for os, idet bestanden i dag nærmer sig og måske allerede er over 2 millioner. Bramgåsen giver både glæder og sorger, det er en af de fugle der giver de største naturoplevelser herhjemme, når den i tusindtallige højt snakkende flokke trækker ned fra ynglepladserne på Svalbard, Nord Skandinavien og Sibirien for at overvintre hos os og vores sydlige naboer. Mange bramgæs bliver og overvintre i Danmark, primært Vadehavsregionen og Sydøst Danmark, til stor frustration for de landmænd som lægger afgrøder til. I milde vintre bliver bramgåsen hos os frem til midt maj hvorefter den drager nordpå til de arktiske ynglepladser.

Oplev bramgåsen:

Foto: Bramgås Veststadil Fjord

Har Du lyst til selv at opleve bramgåsen så er Ornitologisk forbunds hjemmeside (www.dof.dk) et godt redskab til at finde lokaliteter. Du skal gå ind på dofbasen og vælge din region, her vil så kunne ses lokale observationer, ligesom der ligger kort over mange af lokaliteterne.

DOFbasen

Herunder kort nogle gode lokaliteter øst for Storebælt:

Hovedstadsområdet: Amager Fælled

Region Sjælland: Svinø, Karrebæksminde, Avnø, Nyord, Majbølle, Albuen Nakskov.

Foto: Bramgæs på hvedemark © HHE

Regulering af bestanden:

Det er muligt for grundejere (landmænd) at søge om regulering af bramgæs når de gør skade på afgrøder, det gøres via Miljøministeriets hjemmeside www.naturstyrelsen.dk  Det er muligt at søge regulering i 3 perioder fordelt over året fra september til maj. Læs vejledningen hos Naturstyrelsen. Ansøgning sker digitalt med brug af Nem-id.

Faktaboks Kilde: DOF Danmarks Fugle

Vingefang: 132-145 cm
Længde: 63 cm
Vægt han: 1.600-2.000 g
Vægt hun: 1.500-1.800 g
Ynglealder: 3 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 24-25 dage
Ungetid: 40-45 dage

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*