Mosehøsommerfugl

Mosehøsommerfugl (Colias palaeno)

Efter en uge i den Ålandske Skærgård er Naturblokken retur

Et kort rest før Stokholm førte til en lille fin moselokalitet med blomstrende mosepost og flyvende mosehøsommerfugl.

Mosehøsommerfugl

Arten er sjælden i Danmark, når den en sjælden gang ses så er det næsten altid træk fra Sverige som fører den til os.

Det var dejligt at stifte fornyet bekendskab til den smukke sommerfugl, som tydeligvis satte pris på de mange blomstrende mosepost (Rhododendron tomentosum) i udkanten af mosen.

Mosehøsommerfuglen er en af de arter man kan stifte bekendskab med i nabolandet som har så uendelig megen natur og som samtidig passer meget bedre på den end vi gør i Danmark. Men selv i Sverige går det stærkt tilbage for mange sommerfuglearter. De gamle skovenge afgræsses ikke længere af kreaturer, engene kunstgødes for at give bedre foder høslet eller gror til i skov.

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*