St. Gøgeurt

I sidste halvdel af april og langt ind i maj skyder blomsterstængel af st. gøgeurt op fra bladrosetten på de Mønske overdrev og i selve Klinteskoven.

St. gøgeurt 4 maj 2022

Den smukke lyserøde orkide er blandt de største orkideer i Danmark, og findes få steder så talrigt blomstrende som på Møn, passet og plejet af kreaturer, geder og menneskelige indreb.

De smukke laksefarvede blomster fra St. gøgeurt

Naturstyrelsen Storstrøm står for indsatsen og selv om de engang imellem bliver skældt ud for plejetiltag, mest af folk som ikke selv har ansvaret, så gør Naturstyrelsen et godt stykke arbejde på de mønske overdrev sammen med lokalt græsningslaug.

St. gøgeurt findes af og til også i en hel hvid variant.

Desværre er der tåber alle steder og det er flere gange registreret at gøgeurter på Møn er gravet op, især de arter der skiller sig lidt ud, noget der indikere at det er prof samlere der er på spil.

Husk alle gøgeurter er fredet og specielt for de mønske overdrev gælder, at der slet ikke må plukkes blomster eller urter.

Vis hensyn og nøjes med at færdes på de småstier der er i området.

God Tur.

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*