Tag: St. Gøgeurt

St. Gøgeurt

I sidste halvdel af april og langt ind i maj skyder blomsterstængel af st. gøgeurt op fra bladrosetten på de Mønske overdrev og i selve Klinteskoven. Den smukke lyserøde orkide er blandt de største orkideer i Danmark, og findes få steder så talrigt blomstrende som på Møn, passet og plejet […]

Møn, Orkidéernes paradis

Nok ikke noget andet sted i Danmark finder du flere orkidéer end på smukke Østmøn. Her har den kalkholdige jordbund og området topografi med mange “buler” på landskabet forhindret moderne land- og skovbrug i at omdanne området til en ørken. Århundreders afgræsning af de stejle skrænter, sammen med målrettet pleje […]

Gøgeurter her først i maj

Tyndakset gøgeurt er en af de tidlige gøgeurter. Den står netop nu i blomst typisk på muld, ler og kalkrige jordbundstyper, i lysåbne skove og på overdrev. Du kan kende den på den intense rød/violette blomster samt størrelsen som typisk er 10-15 cm. En anden gøgeurt som er fremme pt […]