Møn, Orkideernes paradis

Nok ikke noget andet sted i Danmark finder du flere orkideer end på smukke Østmøn. Her har den kalkholdige jordbund og området topografi med mange “buler” på landskabet forhindret moderne land og skovbrug i at omdanne området til en ørken.

Århundreders afgræsning af de stejle skrænter, sammen med målrettet pleje af overdrev, har givet en fantastisk flora og dermed også grobund for et rigt insektliv.

Tager du på tur til Møn så vis hensyn til naturen, brug de anlagte stisystemer og husk at alle orkideer er fredet, ikke bare på Møn men i hele landet.

Faktisk er alle planter fredet på Møns Klint og overdrevne Jydelejet og Høvblege.

St Gøgeurt blomstrer i maj

I  maj finder man stor gøgeurt i stor mængde, især på overdrevet Høvblege som rejser sig som en række kridthøjdedrag på sydsiden af Øst Møn. Høvblege har fra gammel tid været brugt til afgræsning. Arealerne ejes og passes af Naturstyrelsen Storstrøm. Arealerne drives med naturpleje som hovedformål.

Stor gøgeurt er markant netop nu midt i maj, idet den har en relativ stor blomsterstand. De fleste individer er lyserøde med mørke knopper øverst, men der findes også helt hvide individer.

Du finder også stor Gøgeurt på skrænterne og overdrevne på selve Møns Klint.

St. Gøgeurt Høvblege © HHE

En anden gøgeurt som findes i stort tal i maj er den store prægtige majgøgeurt. Den står normalt på fugtige lokaliteter gerne sammen med engkabbeleje og lyser med sine blomsterstande i purpurrød op blandt de gule engkabbelejer.

Bødkermosen lige øst for Høvblege er en god lokalitet for majgøgeurt, ligeledes engene overfor campingpladsen på Ulvshale huser store bestande.

Majgøgeurt Bødkermosen Møn

Maj gøgeurt Møn 26 maj 2020
Majgøgeurt 25 maj 2020 Møn

Tyndakset gøgeurt er også en af de tidlige gøgeurter, den er nu ret almindelig over hele landet og står i mange muldrige løvskove på god kalkholdig lerjord.

Tyndakset gøgeurt Møn

I juni blomster Skovgøgeliljen, den lyser op på overdrevne med sin sarte hvid/grønne farve og er nok den mest almindelige af Møns Gøgeurter

Skovgøgelilje 2 juni 2019 Høvblege

Rundt omkring i skovkanterne ses den mere sjældne Hvidgule skovlilje

Hvidgul skovlilje 2 juni 2019 Høvblege
Rederod Klinteskoven

Orkideen rederod finder du i bøgeskovens mørke langs Møns Klint. Den gror i udpræget mørke og har intet klorofyld ( grønkorn ) som giver andre planter den grønne farve.

Rederod lever i samspil med svampe og står ofte steder med dødt ved og mange blade og får gennem dette samspil de næringsstoffer som er nødvendige. Navnet stammer fra roden på rederod der ligner en fuglerede.

Rederod i bøgens skygge, står gerne hvor der er mange rådnende blade og grene
Skovgøgeurt Høvblege juni
Skovgøgeurt Høvblege
Skovgøgeurt

Omkring 1 juli står den smukke orkide horndrager i blomst på overdrevet Jydelejet på Møns Klint. Stedet er det eneste voksested i Danmark.

Horndrager Jydelejet 26 juni 2019

Takket være Naturstyrelsens indsats omkring pleje af Jydelejet er horndrageren i fremgang.

Hvis Du tager til Møn for at se horndrageren så hold dig til de småstier der er i området, alt for mange tramper rundt i det lille indelukke, hvor der står flest blomster, med det resultat at mange blomster trampes ned.

Rød skovlilje blomstrer midt i juli i lysninger i bøgeskoven på Møns Klint.

Rød skovlilje 12 juli 2021

God tur og husk alle gøgeurter er fredet.

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*