Landsvalen

Landsvalerne har ladet vente på sig her på Naturblokkens ejendom på Møn. De første blev registreret på Møn for en måned siden, og der har da også været landsvaler at høre og se hist og pist de sidste uger, men de lokale landsvaler har ikke vist sig.

Den kolde nordenvind har givet sinket trækket af mange af vores sangere. Men her til morgen 1. maj 2021 er landsvalen tilbage fra Afrika, og sidder nu og kvidre på den gamle tv antenne på tilbygningen.

Det er altid en særlig dag når landsvalen er landet man kan ikke andet end blive i godt humør.

Landsvalens kvidren varsler indgangen til sommer, sol og lyse nætter, husk nu at nyde foråret og sommeren, pludselig er den forbi.

Landsvalen ankom til Naturblokken d. 1 maj 2021, 14 dage senere end i 2020

Landsvalen er en af de 3 svalearter vi har ynglende i Danmark, de to øvrige er bysvale og digesvale, dem vender naturblokken tilbage til.

Landsvalen vender tilbage til sidste års ynglelokalitet, og det er altid en fornøjelse når den pludselig dukker op kvidrende i vilden sky og kikker på sidste års rede. Straks begynder de at udbedre eller bygge en ny, de har travlt, de skal inden afgang tilbage til Afrika i september nå at opfostre 2-3 kuld unger.

Fodring af sidste kuld før afrejse Afrika 2017 © HHE

Du kan kende landsvalen på de to lange halefjer som er næsten lige så lange som fuglen selv. De bruges som styrefjer og der er næppe en mere elegant flyver end svalen når den jager insekter til de sultne munde i den lerklinede rede.

Landsvalen var meget tæt tilknyttet dyrebruget på gårdene inden det moderne industrilandbrug slog igennem. Dengang stod staldvinduerne åbne og der var svin, heste, kreaturer og høns på alle gårdene.

Landsvalen var velkommen som fluefanger og byggede de lerklinede reder inde i selve stalden under loftet op til loftbjælkerne. I dag er staldene lukket af og ingen åbne møddinger, fluefangeren er blevet elektronisk.

Mange steder er landsvalerne forvist til carporte og hobbylandbrug med heste eller får.

Et gammelt ordsprog siger: En enlig svale gør ingen sommer

Naturblokken vender tilbage med mere om landsvalerne i august hvor ungerne samles.

God tur

Naturblokken


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*