Landsvalen

Det er altid en særlig dag når landsvalen ankommer man kan ikke andet end blive i godt humør.

De første svaler så jeg midt i april ved Gåsesøen på Ulfshale. , en munter kvidren som varsler indgang til sommer og lyse nætter.

I 2024 skulle vi helt hen først i maj før landsvalen sad på den gamle antenne og det var med nogen bekymret venten gennem sidste halvdel af april, idet jeg syntes at der har været langt færre landsvaler dette forår end tidligere, det kan skyldes mange årsager, dårlige forhold i vinterkvarterene i Afrika, dårlig vejr under trækket, løber de ind i lavtryk med sne og kulde samtidig med at de skal passere Alperne går der mange til. Desværre ser det ud til at der bliver færre og færre svaler fra år til år, men der er heller ikke megen fødegrundlag eller ynglemulighed længere. Tidligere tiders åbne svinestalde, hvor de lerklinede reder sad tæt under hanebåndene er jo for længst forsvundet, og industrilandbrugets drift efterlader ikke fugls føde iform af insekter mv.

Husk nu at nyde foråret og sommeren, pludselig er den forbi.

Landsvalen ankom til Naturblokken d. 1 maj 2021, 14 dage senere end i 2020

Landsvalen er en af de 3 svalearter vi har ynglende i Danmark, de to øvrige er bysvale og digesvale, dem vender naturblokken tilbage til.

Landsvalen vender tilbage til sidste års ynglelokalitet, og det er altid en fornøjelse når den pludselig dukker op kvidrende i vilden sky og kikker på sidste års rede. Straks begynder de at udbedre eller bygge en ny, de har travlt, de skal inden afgang tilbage til Afrika i september nå at opfostre 2-3 kuld unger.

Fodring af sidste kuld før afrejse Afrika 2017 © HHE

Du kan kende landsvalen på de to lange halefjer som er næsten lige så lange som fuglen selv. De bruges som styrefjer og der er næppe en mere elegant flyver end svalen når den jager insekter til de sultne munde i den lerklinede rede.

Landsvalen var meget tæt tilknyttet dyrebruget på gårdene inden det moderne industrilandbrug slog igennem. Dengang stod staldvinduerne åbne og der var svin, heste, kreaturer og høns på alle gårdene.

Landsvalen var velkommen som fluefanger og byggede de lerklinede reder inde i selve stalden under loftet op til loftbjælkerne. I dag er staldene lukket af og ingen åbne møddinger, fluefangeren er blevet elektronisk.

Mange steder er landsvalerne forvist til carporte og hobbylandbrug med heste eller får.

Et gammelt ordsprog siger: En enlig svale gør ingen sommer

Naturblokken vender tilbage med mere om landsvalerne i august hvor ungerne samles.

God tur

Naturblokken


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*