Maj Gøgeurt

Maj gøgeurt er en af de største danske orkideer. Den står typisk i blomst i maj måned og de er i de våde frodige enge med kreaturgræsning at den skal findes.

Du kan kende maj gøgeurt fra de øvrige gøgeurter, idet den er kraftig med purpurrøde blomster og sortplettede blade. Ofte står der mange sammen og engen kan være helt purpurfarvet.

Maj Gøgeurt i mængde Østmøn

På Møn optræder den talrigt sammen med engnellikerod på mange lokaliteter, når blot der er fugtigt og kreaturafgræsset og engene ikke har været omlagt eller kunstgødet.

Husk alle gøgeurter er fredet.

God Tur

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*