Brænde

Med el og gasprisernes himmelfugt er brænde blevet en efterspurgt vare igen.

Brænde er imidlertid mange ting så se dig for hvis du skal købe.

Generelt er vores løvtræbrænde det bedste at fyre med.

Bøg:

Mange foretrækker bøg som har en god brændværdi og er nemt at håndtere. Bøg skal som alt andet træ være tørt når du fyrer med det, dvs det skal være tørret ved at være stablet og have stået mindst en sommer på et tørt og luftigt sted. Bøgebrænde holder normalt 2 år, efter dette falder brændværdien hurtigt grundet billeangreb.

Ask

Ask er næsten på højde med bøg i brændværdi, fordelen ved ask er at det hurtigere end bøg kan tørres ned, der er imidlertid ikke meget askebrænde på markedet længere, idet asken næsten er forsvundet i de danske skove grundet svampesygdom.

Eg

Egebrænde har næsten samme brændværdi som bøg men kræver længere tørretid. Til gengæld kan du have det liggende flere år, idet det ikke i samme omfang er udsat for billeangreb.

Birk

Birk er klassisk brænde til pejsen, har en god brændværdi og brænder klart og fint i pejsen uden at sende gnister ud.

Andre arter.

Får du tilbudt andre løvtrætræarter eller nåletræ skal du passe lidt på. Mange af dem har langt dårligere brændværdi end ovenstående, det gælder især hurtigvoksende arter som poppel, pil, ær, rødgran, sitka mv. Disse er ikke dårligt brænde, men der skal næsten dobbelt mængde til for at få samme brændværdi som det bedste løvtræ. Har du brug for hurtig forbrænding og høj varme er disse arter gode, egner sig således fint til masseovne, hvor det gælder om at få temperaturen op og energien afsat i ovnens stenmasse.

Ret beset kan man gå ud fra at tørt træs brændværdi følger vægten på dette, jo tungere des bedre brændværdi. Den mest retvisende afregning for brænde er således vægtafregning i ton pr. kubikmeter tørt brænde.

Brænde afregnes normalt i rummeter, der er her tale om et mål som indeholder både træ og luften mellem de enkelte stykker.

Skovrummeter:

En skovrummeter er således en stak træ i skoven, hvor de ydre mål ( længde, bredde og højde) af stakken angiver stakkens rummeterindhold. Her får du mest for pengene når stykkerne er korte, rette, og tykke, det giver mindre luft i stakken. Typisk er der omkring 35 % luft i en stak.

Kasserummeter:

Er i princippet en kasse på 1x1x1 meter hvori der er hældt brænde til den er fuld. Det giver rigtig meget luft hvis ikke det er korte stykker og disse er forsøgt lagt i kassen så luftindholdet minimeres. Handler du brænde i kasserummeter skal du kende din brændehandler godt.

Rummeter kløvet, stablet og tørt træ, her får du normalt hvad du betaler for.

Handler du træ i kubikmeter rent træ, så betaler du kun for træ ikke luft. Der er normalt tale om større kævler, eller stakke hvor luftindholdet er fraregnet.

Husk nu brænde skal være tørt, og der skal være ordentlig lufttilførsel til brændeovnen.

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*