Gul Iris

Dansk: Gul Iris Latin: Iris pseudacorus

Sidst i maj står mange ferske enge og moser i gult, det er den prægtige gule iris som skyder sin store pragtfulde blomst op fra den mudrede mosebund. Ofte kommer den i de mest våde dele af engene og helst hvis der ikke afgræsses af kreaturer det pågældende forår. Blomsterstængel bliver op til 1 m høj.

Gul Iris Møn

Jeg kender Gul Iris fra den skov jeg boede i i mange år i Odsherred, den stod tæt i de skovmoser som opstod for mere end 20 år siden da Naturstyrelsen stoppede dræn og grøfter og genskabte skovmoserne som en del af naturnær drift, de mange vigtige småmoser afgav nu vandet langsommere end tidligere hvilket gjorde at bækken pludselig blev vandførende hele året. Livet vendte tilbage i den med bla gydende havørred mv. Moserne blev hjemsted for mange andre arter af planter og dyr, så det er slet ikke noget nyt at Naturstyrelsen tager vare på naturen i statens skove.

Ser du den store gule blomst som nærmest virker fremmed med sit lidt orkidée agtige udseende i et vådt område, så ved du nu at der er tale om gul iris.

Iris findes også i en blå udgave og anvendes som havestaude.

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*