Juni

Juni er ungetid i naturen. Rålammene er sat, mange fugle har unger og fødeudbuddet topper i denne måned, hvor alt er frisk og grønt.

Rå og lam

Juni er også flyvetid for en del dagsommerfugle, herunder flere af perlemorsommerfuglene, men også de mere almindelige som påfugløje, nældens takvinge mf.

Ved kysterne er hornfisken ved at være færdig med gydningen på det lave vand og trækker nu igen ud på lidt dybere vand for at fylde sig med fisk og rejer i de frie vandmasser. De første makreller dukker op på Vestkysten og Kattegat.

Juni er lyse sommernætter med fuglesang, som dog hurtigt stilner af omkring Skt. Hans, der er jo ingen grund til at spilde energi på sang når magen er fundet og der er unger i reden.

På de Mønske overdrev blomstrer skovgøgeliljen i tusindvis

Skovgøgelilje

Agerhønen får kyllinger og de steder hvor den buttede hønsefugl endnu holder stand kan familieflokken ses på barjordsstriber i færd med at finde insekter og ukrudtsfrø eller bale (støvbade)

Agerhøne

De vilde roser, hunderose, æblerose og blågrøn rose blomstre i de levende hegn og på overdrev.

Hunderose

De bukke som har overlevet de første 14 dages bukkejagtjagt, får nu lidt ro, vegetationen dækker dem idet afgrøderne på marken nu er så høj at jagt vanskeliggøres, og de fleste jægere trænger til et pause. Hjortevildtet har rigelig føde og er kommet godt i huld, så der skal ikke længere bruges så megen energi på fødeindtagelse. Det gælder ikke råen eller hinderne som jo skal producere mælk til 1-3 rålam/kalve, de tager fra og vokser fra dag til dag.

Allerede sidst i juni kan regnsporver høres langs vores fladvande kyster og på enge og strandenge. Det er hunner som har forladt afkommet og efterladt ungepasningen til hanner, hun har gjort sit på de Skandinaviske ynglepladser og tanker nu op med regnorm, billelarver og sand og børsteorm på enge og sandflader.

Regnsporver Nyord

Ederfuglene samler ællingerne i børnehaver på den måde kan de bedre beskytte dem mod de store måger, men i disse år er ederfuglene mere og mere trængt, invasive arter som mårhund og mink er hårde ved dem i skærgården, havørnen tager sine, og en ny trussel er kommer nedefra i form af gråsæler som har slået sig på fuglefangst. Fødegrundlaget er bristet i Østersøen, det er ikke nemt at være ederfugl længere og bestanden styrtdykker i disse år.

Hylden blomster ved midsommer og den tunge duft hænger tungt i luften. Blomsterne er velegnede til hyldedrik, sorbet mv.

Hylden blomstrer ved midsommer

Honningbierne har udviklet sig og samlet pollen og nektar, og har biavleren ikke været dygtig nok sværmer de. Den gamle dronning stikker af med 1/2 af familien, finder et nyt sted og starter forfra, en ny dronning kommer til verden i det gamle stade og når hun har været ude og parre sig, starter hun op på at lægge æg og en ny familie opstår.

Bisværm

Rævehvalpene er nu så store at de sidst på måneden begynder at strejfe lidt rundt på egen hånd, mange ender som trafikofre på landevejen, det samme gælder mange rålam fra sidste år, de farer forvildede rundt efter at råen har smidt dem på porten, da tiden kom hvor hun skulle sætte årets nye lam, det er farligt at være teenager også i dyreverdenen.

Den røde glente som er i stor fremgang lever højt på trafikofre og ofre for de mange høslet, næppe er grønthøsteren startet i enden af græsmarken før den røde drage hænger bag den og afventer knivenes ofre i form af harekillinger, rålam og mus som er ofre for de moderne landbrugsmaskiner.

Rød glente

Omsætningen i naturen i juni er enorm, den enes død den andens brød.

Juni er også tid for fjordrejer og kold hvidvin på Naturblokkens shelterplads

God sommer

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*