Lille ildfugl og spættet bredpande

Lille ildfugl flyver i 2 generationer.

Første generation kan ses i forsommeren fra sidste halvdel af maj og ind i juni. Den lange periode med tørre og relativ høje temperaturer i sidste halvdel af maj havde lokket mange lille ildfugl og spættet bredpande frem i solpletterne på heden Ulfshale på Møn

Lille ildfugl

.

Spættet Bredpande

Lille ildfugl er ganske almindelig, foretrækker tørre arealer gerne kystnært, hvorfor den tit opleves i sin anden generation i juli/august i badesæsonen på vegetation ned til badestranden. Spættet bredpande var tidligere ret udbredt men er gået meget tilbage de sidste årtier. Den er afhængig af potentil og tormentil, hvilket der er mange af på hedearealerne ved Ulfshale, derfor er der endnu en god bestand af den lille lynhurtige sommerfugl som har flyvetid i maj.

.

God tur

Naturblokken

Comments are closed.