Flora og fauna

Den der lever skjult lever godt. Hvepsevågen

Hvert år langt ind i maj måned når bøgen er fuldt udsprunget kommer der et rovfugletræk helt fra Afrika syd for Sahara til Skandinavien og Sibirien. Det er hvepsevågen, den musvågestore rovfugl en anelse slankere og med lidt smallere og længere vinger og hale end musvågen. Hvepsevågen tilpasser sin ankomst […]

Gulbug

Der lyder en konstant og gentagen sang nærmest som en høj snerren i haven. Det er guldbug der er ankommet som en af de sidste sangere fra overvintring i øst- og sydafrika. Pludselig en morgen sidder den i haven eller krattet og lader sin røst høre milevidt. Mange syntes at […]

St. Gøgeurt

I sidste halvdel af april og langt ind i maj skyder blomsterstængel af st. gøgeurt op fra bladrosetten på de Mønske overdrev og i selve Klinteskoven. Den smukke lyserøde orkide er blandt de største orkideer i Danmark, og findes få steder så talrigt blomstrende som på Møn, passet og plejet […]

Maj Gøgeurt

Maj gøgeurt er en af de største danske orkideer. Den står typisk i blomst i maj måned og de er i de våde frodige enge med kreaturgræsning at den skal findes. Du kan kende maj gøgeurt fra de øvrige gøgeurter, idet den er kraftig med purpurrøde blomster og sortplettede blade. […]

Landsvalen

Det er altid en særlig dag når landsvalen ankommer man kan ikke andet end blive i godt humør. De første svaler så jeg midt i april ved Gåsesøen på Ulfshale. , en munter kvidren som varsler indgang til sommer og lyse nætter. I 2024 skulle vi helt hen først i […]

Møn, Orkidéernes paradis

Nok ikke noget andet sted i Danmark finder du flere orkidéer end på smukke Østmøn. Her har den kalkholdige jordbund og området topografi med mange “buler” på landskabet forhindret moderne land- og skovbrug i at omdanne området til en ørken. Århundreders afgræsning af de stejle skrænter, sammen med målrettet pleje […]

Tandrod

I Klinteskoven på Møn står der lige nu alle steder en smuk blomst med violette-hvidlige blomster. Navnet er tandrod og planten er karakterplante for Møn, idet den trives på kalkholdig bund i skyggeprægede løvskove. Den springer først ud når anemonerne falmer og bøgen er udsprungen. Det er let at kende […]

Syren, Vildtplante og velkomstdrink

I maj står syrenerne med de stærkt duftende lilla og hvide blomster, og det tætte grønne bladhang som er lægivende for mange andre arter. Syren er anvendelig i plantninger for faunaen. Benyt den som lægiver og kantplante i levende hegn og remiser, samt i ydre og indre rande. Syren kræver […]

Majtræ

De står med hvide blomster i maj og udsender en sødlig duft som tiltrækker bier og andre bestøvere, Der er tale om almindelig hæg også kaldet majtræ. Du finder dem i moser og i levende hegn, hen på sensommeren står de med sorte små bær. Bær er omdiskuteret som spiselige, […]

Nattergal

Nattergal har med rette fået sit navn idet den udpræget synger i de mørke timer. Den overvintre i Afrika og ankommer til os omkring d. 10 maj. Nattergalens smukke røst lyder frem til Skt Hans. Ikke underligt har H.C. Andersen brugt den i et af sine eventyr, hvor Kejseren falder […]