Dobbeltbekkasin

Dobbeltbekkasin Møn 22 oktober 2020

Dobbeltbekkasin eller Horsegøg som den hed dengang den var almindelig på de afgræssede ferske enge over hele landet. Navnet Horsegøg hænger givet sammen med hest. Det var dengang almindeligt at hestene gik i engene og lyden fra dobbeltbekkasinen kan minde om en hests vrinsken.

Dobbeltbekkasin Møn 2020

Her kunne man i foråret og sommeren høre den svirrende lyd som dobbeltbekkasinen skaber når den spreder halefjerene og med dødsforagt tager et lodret dyk som måtte gøre enhver jagerpilot misundelig.

Lyden er ligesom dengang man som dreng satte et stykke pap på cyklen med en tøjklemme, og så fik det til at frembringe en vibrerende lyd når man cyklede med høj fart, det er den samme mekanisme dobbeltbekkasinen anvender de udspilede halefjer til under parringsspillet.

Du kan høre dobbeltbekkasinen ved at klikke på linket herunder https://www.fuglestemmer.dk/dobbeltbekkasin/

I dag er der få bekkasiner tilbage som ynglefugle. Der kommer til gengæld mange på træk fra det øvrige Skandinavien og de findes på enge og lavvandede områder samt langs grøfter og åer.

Fouragerende dobbeltbekkasin Møn 22 oktober 2020

Ud over dobbeltbekkasin findes yderligere to bekkasin arter, enkeltbekkasin og tredækker, dem vender naturblokken tilbage til ved lejlighed.

Nu kender du dobbeltbekkasinen

God tur.

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*