Tag: Vadefugl

St. Kobbersneppe

St. Kobbersneppe bærer sit navn med rette grundet den kobberfarvede yngledragt. Du kan opleve St. kobbersneppe i forårsmånederne på strandenge i Vest Danmark, Vadehavet, Tipperne mv. St. Kobbersneppe hører til de store vadefugle, det lange lige næb, røde kobberfarvede bryst og ryg, og de lange sorte ben gør at den […]

Viben, forårsbebuder men i frit fald

For ikke så mange årtier siden kunne man alle steder i landet høre og se viben når den ankom i marts til våde enge og bløde oversvømmede lavninger i bondens mark. Den muntre fyr i sort og hvidt med grøn metalglans og fjertop, kan stadig ses og høres i landskabet, […]

Dobbeltbekkasin

Dobbeltbekkasin eller Horsegøg som den hed dengang den var almindelig på de afgræssede ferske enge over hele landet. Navnet Horsegøg hænger givet sammen med hest. Det var dengang almindeligt at hestene gik i engene og lyden fra dobbeltbekkasinen kan minde om en hests vrinsken. Her kunne man i foråret og […]