St. Kobbersneppe

St. Kobbersneppe bærer sit navn med rette grundet den kobberfarvede yngledragt.

Tidligere var den ret almindelig på de afgræssede ferske enge, disse er imidlertid mange steder drænet væk eller sprunget i krat fordi der ikke længere er dyr på engene.

Du kan opleve St. kobbersneppe i forårsmånederne på strandenge i Vest Danmark, Vadehavet, Tipperne mv.

St. Kobbersneppe hører til de store vadefugle, det lange lige næb, røde kobberfarvede bryst og ryg, og de lange sorte ben gør at den ikke kan forveksles med andre arter, det skulle da lige være lille kobbersneppe som ligner men er markant mindre.

St kobbersneppe foretrækker egentlig ferske eller brakvands strandenge, men dem er der efterhånden mangel på.

St. Kobbersneppe kommer til de kendte ynglepladser hver år sidst i marts begyndelsen af april.

Et af de bedste steder at se fuglen i Øst Danmark er Borreby Mose ved Skælskør. Her kan man sidde i bilen og se kobbersnepperne helt tæt på. Respekter at Du kun kan holde i de etablerede vigelommer på vejen, og lad være at gå fra bilen for at tage billeder, dels forstyrre du fuglene, dels ødelægger du let oplevelsen at være tæt på fuglene for andre. Borreby mose er en af de sidste lokaliteter på Sjælland hvor kobbersneppen holder stand som ynglefugl med nogle få par.

God tur

Naturblokken

Faktaboks: Kilde DOF Danmarks Fugle

Vingefang: 62-70 cm
Længde: 41 cm
Vægt han: 280-400 g
Vægt hun: 300-500 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-24 dage
Ungetid: 25-30 dage

Comments are closed.