Juni

Brændenælde og sommerfugle

Mange syntes nok at st. nælde er besværlig og unyttig, men den er utrolig vigtig for to af vores mest almindeliges sommerfugle nældens takvinge og dagpåfugleøje. En del individer af begge arter overvintre i brændestabler, udhuse og på lofter og dukker op i april . De er da ofte lasede […]

Perlemorsommerfugle

I 2020 blev en del af de danske dagsommerfugle langt om længe formelt fredet, det gælder bla. flere af perlemorsommerfuglene. Tidligere fandtes perlemorsommerfuglene udbredt i hele landet, men er de seneste årtier mange steder gået stærkt tilbage. Perlemorsommerfuglene dækker over flere arter. Arterne kan være svære at skelne fra hverandre, […]

Blåbåndet pragtvandnymfe

I juni kan man træffe den smukke blåbåndede pragtvandnymfe langs vores vandløb. Det er kun hannen der gør mest opmærksom på sin tilstedeværelse med den smukke blåsorte farve. De ses ofte ved vandløb med rindende vand, hvor hannerne afpatruljere breddens siv områder for at finde parringsvillige hunner. Hunnen er lang […]

Skovgøgeurt

Skovgøgeurt begynder at blomstre her midt i juni på de Mønske overdrev. Den relativ spinkle gøgeurt står spredt rundt omkring på de kalkrige overflader. Navnet skovgøgeurt er egentlig lidt misvisende, idet den primært findes ude på selve de kratbevoksede overdrev. Husk alle planter er fredet på Høje Møn og gøgeurterne […]

Ved midsommer blomstrer hylden.

Almindelig hyld (Sambucus nigra) Hylden mener man er kommet til Norden sydfra med munkene og klostrene. Hyld er en stor busk eller lille træ som er almindelig over det meste af landet. Den står i mange levende hegn langs skovveje og i rydninger. Hylden er en af de buske som […]

Mosehøsommerfugl

Mosehøsommerfugl (Colias palaeno) Efter en uge i den Ålandske Skærgård er Naturblokken retur Et kort rest før Stokholm førte til en lille fin moselokalitet med blomstrende mosepost og flyvende mosehøsommerfugl. Arten er sjælden i Danmark, når den en sjælden gang ses så er det næsten altid træk fra Sverige som […]

Rødrygget tornskade

Rødrygget tornskade er karakterfugl for overdrev og den lysåbne natur. Den tilbringer vinteren i Afrika, men dukker op hen på foråret når insektlivet på overdrevne for alvor begynder. Den lever primært af større insekter og biller, men også firben og mindre dyr står på menuen. Hør rødrygget tornskade via dette […]

Sommerfuglenes vagabond, Tidselsommerfugl

I 2020 har der her midt i juni været en periode med varme og Østenvind, det har givet tidselsommerfugle til Møn, men indtil nu ikke i samme omfang som i 2019. Det bliver lidt spændende at se om der igen i år bliver en massiv invasion. Da Naturblokken sidst i […]

Juni

Juni er ungetid i naturen. Rålammene er sat, mange fugle har unger og fødeudbuddet topper i denne måned, hvor alt er frisk og grønt. Juni er også flyvetid for en del dagsommerfugle, herunder flere af perlemorsommerfuglene, men også de mere almindelige som påfugløje, nældens takvinge mf. Ved kysterne er hornfisken […]

Gul Iris

Dansk: Gul Iris Latin: Iris pseudacorus Sidst i maj står mange ferske enge og moser i gult, det er den prægtige gule iris som skyder sin store pragtfulde blomst op fra den mudrede mosebund. Ofte kommer den i de mest våde dele af engene og helst hvis der ikke afgræsses […]