Rødrygget tornskade

Rødrygget tornskade er karakterfugl for overdrev og den lysåbne natur.

Den tilbringer vinteren i Afrika, men dukker op hen på foråret når insektlivet på overdrevne for alvor begynder.

Rødrygget tornskade Naturblokkens ejendom 21 maj 2023

Den lever primært af større insekter og biller, men også firben og mindre dyr står på menuen.

Hør rødrygget tornskade via dette link https://www.fuglestemmer.dk/roedrygget-tornskade/

Navnet tornskade har både den rødrygget og store tornskade fået fordi især opholder sig i områder med hvidtjørn, hunderoser mv. Tornskaden spidder byttet på torne typisk af hvidtjørn til senere brug, man kan således af og til opleve en tornebusk hvor div. insekter og smådyr er ophængt.

Rødrygget tornskade hun

Tidligere fandtes rødrygget tornskade på hugstfladerne inde i skoven. Med overgang til naturnær drift uden hugstflader, brug af selvforyngelse, selvgroet og urørt skov bliver den trængt ud, idet skovbilledet ret hurtigt ændrer sig til mørk skov præget af skyggetræarter som bøg og ahorn.

De steder hvor man prioriterer biodiversitsskov med afgræsning til gavn for lysåben natur vil den til gengæld have gode vilkår. Nedensstående er et billede fra Jydelejet med et par naturplejende geder.

Jydelejet Møn

Skal du være sikker på at opleve Rødrygget tornskade skal du ud på overdrev, På Møn er Høvblege og Jydelejet sikre lokaliteter, af andre steder på Sjælland kan nævnes Asnæs, Røsnæs, Vesterlyng, Bjergene i Odsherred, Korshage, overdrev ved Melby mv.

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*