Perlemorsommerfugle

I 2020 blev en del af de danske dagsommerfugle langt om længe formelt fredet, det gælder bla. flere af perlemorsommerfuglene.

Tidligere fandtes perlemorsommerfuglene udbredt i hele landet, men er de seneste årtier mange steder gået stærkt tilbage.

Perlemorsommerfuglene dækker over flere arter.

Arterne kan være svære at skelne fra hverandre, ofte skal man have både for og bagside synlig for at kunne se forskel på især de små perlemorsommerfugle.

Storplettet perlemorsommerfugl Møn
Kejserkåbe

Rødlig perlemorsommerfugl privat skovdistrikt midtsjælland maj 2023.

Det er egentlig heller ikke så vigtigt at kunne se forskel for at kunne nyde de smukke skabninger.

Mange af perlemorsommerfuglene flyver i juni og juli.

Engperlemorsommerfugl holder som navnet antyder af fugtige enge med et rig blomsterflor, det kommer kun hvis engene har en struktur og plantesammensætning, noget som de gamle driftformer med høslet sikrede.

Engperlemorsommerfugl på kærtidsel Bidstrup 2018

Naturstyrelsen Midtsjælland har en af de vigtigste lokaliteter for engperlemorsommerfugl i Bidstrupskovene på Midtsjælland lige syd for Roskilde. Her har Naturstyrelsen, DN- Lejre og Lejre kommune mf. gennem mange år målrettet plejet skovengene ved at slå dem med le og fjerne det slåede materiale.

Det har givet resultat i en stor bestand af engperlemorsommerfugle, og andre arter som trives på de våde slåede enge.

Det er ikke hele engen der slås, på den måde sikres mange levesteder for arter og deres forskellige livsstadier.

Herunder er et lille videoklip udarbejdet og optaget til Nationalpark Skjoldungernes Land af Naturblokken 2018, omkring engpleje på en af Bidstrup Skovenes mange skovenge. Husk at slå lyd til i klippet.

https://www.facebook.com/nationalparkskjoldungernesland/videos/443141699856594/

God tur

Naturblokken.

Comments are closed.