Tema

Horndrager

Den smukke orkide horndrager begynder at blomstre i disse dage sidst i juni på et af Møns overdrev. Først i juli står de i fuld flor på eneste voksested i Danmark. På et tidspunkt var den smukke orkide virkelig trængt og fandtes kun i en lille indhegning. Fra denne har […]

Cikorie, vildtafgrøde, julesalat, kaffeerstatning

Cikorie er eftertragtet af hjortevildtet og anvendes derfor i mange af de blandinger som udsås som vildtafgrøder i foråret. Cikorie er faktisk samme plante som man bruger som julesalat, her drives den dog i mørke for at få de lyse tulipanformede julesalathoveder som vi kender fra butikkerne i vinterhalvåret. Cikorie […]

Gul Snerre

Dansk: Gul Snerre Latin: Galium verum Gul snerre står og lyser gult på den magre jord og ude langs kysterne her midt på sommeren. Den afgiver samtidig en sødlig duft af honning som tiltrækker mange insekter. Mange mennesker syntes også om duften. Gul Snerres folkelige navn er Jomfru Marias sengehalm. […]

En grum historie om en smuk blå sommerfugl

Dansk: Sortplettet Blåfugl Latin: Phengaris arion Hver år udspiller der sig et drama på overdrevet Høvblege på sydøst siden af Møn. Høvblege i modlys 25. juni 2023   © HHE Den sortplettede blåfugl har sit sidste levested i Danmark på kalkbakkerne på Høvblege. Der er tale om en ret stor […]

Brændenælde og sommerfugle

Mange syntes nok at st. nælde er besværlig og unyttig, men den er utrolig vigtig for to af vores mest almindeliges sommerfugle nældens takvinge og dagpåfugleøje. En del individer af begge arter overvintre i brændestabler, udhuse og på lofter og dukker op i april . De er da ofte lasede […]

Åland

Åland de 1000 skærs land beliggende mellem Sverige og faste Finland på højde med Upsala nord for Stokholm. Åland hører under Finland. Jeg må ærligt erkende at jeg har tabt en del af mit hjerte til denne øgruppe, som består af nogle få halvstore øer og så i tusindvis af […]

Perlemorsommerfugle

I 2020 blev en del af de danske dagsommerfugle langt om længe formelt fredet, det gælder bla. flere af perlemorsommerfuglene. Tidligere fandtes perlemorsommerfuglene udbredt i hele landet, men er de seneste årtier mange steder gået stærkt tilbage. Perlemorsommerfuglene dækker over flere arter. Arterne kan være svære at skelne fra hverandre, […]

Bomlærke

Dansk: Bomlærke Latin: Emberiza calandra Bomlærke eller kornværling som den også hedder er en rigtig overdrevsfugl som hører til på overdrev og heder. Bomlærken minder om sanglærken men er mere plump i kroppen og har et langt kraftigere næb. Bomlærkens sang er også meget forskellig fra sanglærken, den foretrækker at […]

Blåbåndet pragtvandnymfe

I juni kan man træffe den smukke blåbåndede pragtvandnymfe langs vores vandløb. Det er kun hannen der gør mest opmærksom på sin tilstedeværelse med den smukke blåsorte farve. De ses ofte ved vandløb med rindende vand, hvor hannerne afpatruljere breddens siv områder for at finde parringsvillige hunner. Hunnen er lang […]

Skovgøgeurt

Skovgøgeurt begynder at blomstre her midt i juni på de Mønske overdrev. Den relativ spinkle gøgeurt står spredt rundt omkring på de kalkrige overflader. Navnet skovgøgeurt er egentlig lidt misvisende, idet den primært findes ude på selve de kratbevoksede overdrev. Husk alle planter er fredet på Høje Møn og gøgeurterne […]