Årstiden

Løvsanger

Måske har du hørt den, en melodisk fuglestemme som falder og falder i toneleje. Det er løvsangeren. Fra midt i april og ind i maj trækker mange løvsangere gennem Danmark mod de Skandinaviske birkeskove, her lyder den fine sang sommeren igennem. Løvsangeren overvintre i tropisk Afrika Løvsangeren er også Dansk […]

Kryddersnaps, Mælkebøtte

De står alle steder med de gule smukke hoveder her i foråret. Det er de gule hoveder du skal bruge til en mild kryddersnaps velegnet til ostebordet. Pluk ca. 50 gule udsprungne mælkebøttehoveder, frigør de gule kronblade fra den grønne blomsterbund. Det grønne må ikke komme med det er bittert. […]

St. Kobbersneppe

St. Kobbersneppe bærer sit navn med rette grundet den kobberfarvede yngledragt. Du kan opleve St. kobbersneppe i forårsmånederne på strandenge i Vest Danmark, Vadehavet, Tipperne mv. St. Kobbersneppe hører til de store vadefugle, det lange lige næb, røde kobberfarvede bryst og ryg, og de lange sorte ben gør at den […]

Løgkarse

Løgkarse er en opret tidlig plante som optræder talrig langs grøftekanter, skovveje og skovbryn i april. Den er let at kende, idet bladene lugter og smager mildt af hvidløg. Sidst i april står den med smukke hvide blomster. Du kan bruge den rå i salater. God tur Naturblokken

Guidede ture på Møn med Naturblokken

Naturblokken starter guidede ture op på Møn Påsken 2022. De første to ture er planlagt til lørdag d. 16 april 2022. En formiddagstur, med fokus på forårsfloraen og de mange trækfugle som kommer forbi og gør rast på Østmøn. En sen aftentur i fuldmånens skær. Vi lister ud i tusmørket […]

Grønbenet rørhøne

Grenbenet rørhøne lever en ret anonym tilværelse i modsætning til slægtningen blishøne, som Naturblokken vender tilbage til i et senere opslag. Selv den mindste mergelgrav eller mose huser ofte et par grønbenet rørhøns. Den lille fugl er karakteristik ved at halen konstant vipper op og ned, både når den bevæger […]

Skomagerfugl, klyde

Klyden har fået sit navn skomagerfugl fordi det lange tynde sorte næb buer opad som en skomagers krumnål. Klyden tager man ikke fejl af, langt opadbøjet næb, lange ben og en sorthvid fjerdragt, samt ikke mindst i yngletiden et højlydt nidkært forsvar overfor rovfugle, ræv og andre prædatore på ynglepladsen. […]

Blandt de mindste, Gærdesmutte

Næppe nogen anden art bærer med rette sit danske navn som gærdesmutte. Gærdesmutten er danmarks næstmindste fugl og er hos os hele året. Hvad gærdesmutten ikke har i størrelse har den til gengæld i stemme. Det er utroligt, at der kan komme sådan en røst ud af det lille væsen. […]

Skovens forårsblomster

Lær skovens mest almindelige forårsblomster at kende, det gør skovturen meget sjovere. Herunder er en række af de blomster du møder i det tidlige forår i løvskoven på den gode jord øst for israndslinien. God tur ud i forårsskoven Naturblokken