Jagt, fiskeri og friluftsliv

Brunnakke (Pibeand)

De er kommet i 1000 vis brunnakkerne fra deres ynglepladser i nord. Nu ligger de sammen med svaner, blishøns og knortegæs i ålegræsbælterne i vores fjorde, eller går på de oversvømmede strandenge.  Der er pibeænder overalt. Pibeanden er mindre end gråanden og har i flugten mere krumme og spidse vinger, […]

Buejagt på de større hjortearter

Buejagten i Danmark er i disse år i rivende udvikling, hvilket man godt kan forstå når man først en gang har haft en pürch på hjortevildt, trukket buen og set pilen forsvinde igennem dyret med perfekt træf. Dyret forender (dør) efter mindre end 10 sekunders kort spurt. Man får så […]

16. maj Bukkejagt

Den 16. maj er helligdag for de fleste jægere. Forårsjagten på råbuk går ind den 16 maj. Bukkejagten giver utrolig mange fine oplevelser ud over de rent jagtlige. Tidlig morgen ved solopgang og igen om aftenen hen under solnedgang frem til Skt. Hans er der fuld gang i fuglekoret, og […]

Jagten går på hæld!

Med udgangen af januar slutter jagtsæsonen. På intet andet tidspunkt er vildtet i så god kondition og foderstand som nu. Det er tid til den sidste regulering af hjortevildtet, året lam/kalve og hundyr står for tur og jagten sikrer at den resterende del af bestanden får så gode vilkår som […]