Buejagt på de større hjortearter

Buejagten i Danmark er i disse år i rivende udvikling, hvilket man godt kan forstå når man først en gang har haft en pürch på hjortevildt, trukket buen og set pilen forsvinde igennem dyret med perfekt træf. Dyret forender (dør) efter mindre end 10 sekunders kort spurt.

Man får så mange intense oplevelser med dyrene ved buejagten. Der er så mange lige ved og næsten situationer før alt klapper.  Man bliver gang på gang imponeret over dyrenes sanser. Lærer at læse terræn og dyr på en hel anden måde end når jagten foregår med riffel.

Råbuk skudt med bue juli © HHE

Indtil 1. september 2018 har det kun været lovligt at drive jagt på råvildt og jagtbart vildt mindre end råvildt i Danmark. En netop afsluttet forsøgsperiode hvor det var muligt at drive jagt på de større hjortearter (kron, då og sikavildt) er netop slut. Datagrundlaget er imidlertid for spinkelt og der mangler indberetninger fra buejægerne til Miljøministeriet.

Forsøget har fået yderligere 2021 jagtsæsonen med ligesom der er iværksat forsøg fra Århus universitet (DCE). Det har taget lang tid at nå hertil, men rent fagligt og dyreetisk bør der ingen problemer være i jagten på de større arter. Sætter man sig ind i hvad der sker når de store blodåre gennemskæres og blodtrykket falder, ilten forsvinder fra hjernen osv. så er der ingen bekymringer om evnen til at slå effektivt ihjel.

Lægges så oveni, at man får en langt bedre kødkvalitet af de bueskudte dyr, idet dyrene er afblødt og ikke har været udsat for stress i jagtsituationen, så er det alt i alt kun fornuftigt at tillade denne jagtform.

Udgangshul bueskudt råvildt, indgang sidder bag bladet som dobbelt lungeskud ©HHE

At jagten med buen samtidig er en lydløs jagtform gør det også meget nemmere at drive jagt i områder med mange andre brugergrupper.

Det eneste der kan ødelægge det igen for buejægerne er hvis der tages unødige chancer på for langt hold. Skydes til dyr som har opdaget buejægeren eller skydes til dyr i bevægelse. Men det er jo ikke anderledes end med andre jagtformer og generelt er moralen høj hos buejægerne i Danmark.

For at gå på buejagt i Danmark skal man for det første have gyldigt Dansk jagttegn og dernæst have været igennem et obligatorisk kursus i FADB ( Foreningen af danske buejægere), for til sidst at have aflagt teori og praktisk prøve hos myndighederne.

For at drive jagt på de større hjortearter skal  bue og pil opfylde følgende krav: pilevægt 33g , anslagsenergi 80 joule og pilespidsen skal være med min 3 faste blade og en skærende diameter på min. 2,5 cm.

Forsøgsordning buejagt større hjortevildt

Der er en udfordring med de større hjortearter, idet de ser lang bedre end råvildt. Selvom målområdet er større end for råvildt så skal man tage sig i agt for ikke at fristes til at skyde på for lange hold. Dyrene reagerer på lyden fra buestrengen som når frem til dyrene 3 gange så hurtig som pilen.

Træk og slip derude, vi ser frem til nye spændende oplevelser med buen, og husk nu at få meldt ind til Miljøstyrelsen når du har skudt til de store hjortevildtarter.

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*