Perlemorsommerfugl

Engang var perlemorsommerfuglene ( brun, rød, skov- og engperlemorssommerfugl) ganske almindelig på mange af vores skovenge.  Desværre blev mange af skovengene sløjfet og plantet til eller omlagt og gødet for at få et større udbytte op gennem 1900 tallet. I de seneste årtier er der imidlertid etableret mange skovenge igen, ligesom der ved nyprojektering af skovrejsning mange gange tænkes lysåbne arealer ind fra starten, så måske er der håb forude for perlemorssommerfuglene.

Et af de steder hvor man kontinuerligt har gennemført engpleje af hensyn til bla. perlemorsommerfuglene er Bidstrupskovene på Midtsjælland. Disse skove ejes og drives af Naturstyrelsen. Har har man genetableret mange af de enge som tidligere blev plantet til med gran, så der efterhånden er etableret gode spredningsmuligheder  mellem engene.

Fra først i juni kan man normalt se de første perlemorsommerfugle flyve på skovengene, netop som tidsel og trevlekrone begynder at blomstrer hen midt på juni topper det, gerne hvis der er en varm periode.

Billederne er fra en af engene med målrettet engpleje i Bidstrupskovene, dejligt at der er nogen der gør noget aktivt for at sikre flora og fauna til glæde for os alle. Det kan være lidt svært at se forskel på arterne af perlemorsommerfugl tit og ofte skal man kunne se både for og bagside for sikker artsfastsættelse.

Foto Bidstrup 8. juni 2018 © HHE

Engperlemorsommerfugl Kildeengen 8 juni 2018 © HHE

God tur i sommerskoven

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*