Høvblege Møn i juni

Østrisk Hør Høvblege

Høvblege på sydvest siden af bakkerne der danner selve Møns Klint er et af Danmarks fineste overdrev. Kridtet som ligger helt oppe i overfladen samt soleksponering afvekslende med skyggesider i det kuperede landskab skaber grosted for mange forskellige plantearter og dermed også de insekter der er knyttet til disse.

Herunder et par af de planter som dominerer først i juni:

Hør står som et blidt bølgende blåt tæppe på de soleksponerede kalkbakker på Høvblege, der skal blot en svag brise til at sætte bevægelse i planterne idet de store blomster står på en tynd men stærk blomsterstængel, ikke underligt at fibrene gennem tiden er anvendt til fremstilling af tøj mv. Af frøende udvinder man olie det vi kender som lindolie. Frøende kan anvendes i bagning mv. og virker som et mildt afføringsmiddel.

Østrisk Hør 1. juni Høvblege ©HHE

Kvalkved står både enkeltvis og som et uigennemtrængelig krat mange steder. Den er ikke til at tage fejl af med sine hvide blomsterstande hvor de store blomster sidder i den ydre rand af blomsterstanden. Kvalkved får senere røde bær som er giftige for mennesker og også kun i begrænset omfang spises af fugle. Bær får således ofte lov at stå til langt hen på vinteren.

Kvalkved krat ©HHE

Blomsterstand Kvalkved ©HHE

Skovgøgeurten står med sine lyserøde plettede farver i græsset, den er ikke så let at få øje på idet den normalt er væsentlig mindre end mange af dens slægtninge. Trods navnet er den meget udbredt på overdrevne på Møn

Skovgøgeurt © HHE

Skovgøgeliljen tager over når St. gøgeurt er ved at være afblomstret, den findes i mængde på overdrevne på Møn og er en af de mest almindelige gøgeurter. Den står med sine sarte hvid-grønne farve og lyser op alle steder.

Skovgøgelilje © HHE

Bliv på eksisterende stier og veje og husk at alle planter er fredet på de Mønske overdrev og i Klinteskoven.

Tag ud på overdrevne og nyd sommeren

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*