Apollo

Myten om solguden Apollon, NASAs rumraketpogram Apollo og så den smukke udrydningstruede sommerfugl Apollo har en ting til fælles, dyrkelse af solen.

Forsidebilledet er taget af Magareta Dahlström på Åland 2019, resten er mine egne billeder taget juli 2020.

Apollosommerfuglen er oprindelig en bjergsommerfugl tilhørende svalehalefamilien. Den har flyvetid i juli.

Apollo Åland 2020

Når solen skinner kan man pludselig se den store sommerfugl svæve lige så langsomt rundt for så at sætte sig på knopurt eller andre blomster.

Kommer der en sky for solen forsvinder den som dug for solen. Den sætter sætter sig straks til hvile i vegetationen.

Apollo er truffet nogle få gange herhjemme efter varme perioder med østenvind, men det er mange årtier siden den sidst er registret hos os.

Jeg manglede selv at opleve Apollo på dens naturlige levesteder. Østersø skærgården er et af de få steder den fortsat kan findes.

Åland er et af de steder, hvor den smukke sommerfugl stadig kan opleves.

I 2020 skulle det være, en tur til Åland blev planlagt så den faldt sammen med et privat ærinde. Bilen blev læsset, tagteltet sat på, og så gik det ellers mod nordøst.

Camp Åland 2020

Ved en af de små øer blev der camperet ved en lille rasteplads som blev base de næste dage. Første dag op ad formiddagen mens vi sad og nød kaffen kom en stor hvid sommerfugl sejlende lige så langsomt, og selvom jeg aldrig havde set Apollo i levende live var der ingen tvivl.

Apollo i edderkoppespind Åland 2020

Sommerfuglen var laset og ret farveløs og jeg frygtede lidt at vi var kommet for sent til klækningen som grundet ekstremt varmt sommerligt vejr allerede var sket i begyndelsen af juli.

De næste par dage viste dog at der fortsat var klækning og på et tidspunkt havde vi fire Apollo svævende omkring os på den lille P-plads, og det blev til en række gode billeder og oplevelser med den smukke store hvide sommerfugl med de røde ringe på vingerne.

Apollo Åland 2020
Apollo fotografering Åland 2020
Apollo Åland 2020

Apollo er fredet i hele Europa, desværre er der fortsat folk som indsamler dem, sidst skete det 2019 i Norge, med skam af to danske halvprof sommerfuglesamlere. De blev heldigvis taget på fast gerning, og senere dømt for faunakriminalitet.

Nu kender Du Apollosommerfuglen såfremt du møder den i den Svenske eller Finske skærgård, eller højt i de alpine områder i Alperne eller Norge.

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*