Canadisk Gyldenris, de uønskede

Den står i mange haver som staude, den smukke høje plante med den gyldne top. Insekter elsker den her i sensommeren, hvor det begynder at knibe med blomster andre steder..

Den findes i flere former, heraf er Canadisk gyldenris og Sildig gyldenris, de mest almindelige.

Canadisk gyldenris anvendes ofte som afskåret i vaser, måske netop derfor er den så almindelig i haverne. Den kan også anvendes til plantefarvning.

Når blot den bliver i haverne så er det ok, men den har en kedelig vane med at sprede sig til de lysåbne arealer, og kan helt overtage f.eks et nyt skovrejsningsområde, og dermed være med til at udkonkurrere de hjemmehørende arter.

Blomsterstand Canadisk Gyldenris

Nedenstående med kursiv er hentet fra Miljøstyrelsens hjemmeside om invasive arter:

Gyldenris spredes både med frø og med rodskud. Frøene ligner mælkebøttes, men er dog meget mindre og er meget lette, idet ca. 20.000 frø vejer 1g. Frøene spredes let med vinden, og da 1 skud i gennemsnit producerer op til 10.000 frø, kan gyldenris hurtigt invadere store åbne arealer. Frøene kan dog ikke spire i tætte bevoksninger, og de overlever sjældent mere end et år.

En enkelt plante kan sprede sig med rodskud, gennemsnitlig 27 cm i hver retning pr. år, hvilket hurtigt resulterer i store og tætte bestande. Rodskuddene ligger normalt i de øverste 10 cm af jorden. Når først en bestand er veletableret, ligger rodskuddene som en tæt måtte i de øvre jordlag, mens nyetablerede bestande har et mere løst rodnet.

Gyldenris udskiller kemiske stoffer fra rødderne (allelopatriske stoffer), som undertrykker væksten af andre planter og hindrer andre planters frø i at spire. Dette sammenholdt med den tætte vækst gør, at veletablerede gyldenris bestande er næsten en monokultur, fuldstændig uden forekomst af hjemmehørende plantearter.

Du kan læse mere om bekæmpelse via dette link: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-gyldenris/

Får du Canadisk gyldenris på dine naturarealer så bekæmp den så tidligt som mulig for at undgå spredning.

Vær opmærksom på, at der også findes en alm gyldenris, den er ganske uskadelig og ser lidt anderledes ud. Er modsat sine to familiemedlemmer aldrig over 1 m i højden og de enkelte blomsterne er større end de to uønskedes blomster, og så står den gerne enkeltvis eller nogle få sammen.

alm gyldenris

Nyd den almindelige gyldenris og bekæmp de to andre

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*