Jagten går på hæld!

Med udgangen af januar slutter jagtsæsonen. På intet andet tidspunkt er vildtet i så god kondition og foderstand som nu. Det er tid til den sidste regulering af hjortevildtet, året lam/kalve og hundyr står for tur og jagten sikrer at den resterende del af bestanden får så gode vilkår som mulig frem til næste generation sættes i verden i forår og forsommer.

De steder hvor der er udsatte fugle er der kun fasankokkene tilbage, og de sidste jagter skal gerne resultere i at en stor procentdel af disse nedlægges, for mange kokke på terrænet giver megen uro og pres på hønerne. Januar jagterne er også en vigtig indkomstkilde for de ejendomme der har udlejning af jagt som indtægtsgrundlag.

For de relativ få som driver strand- og motorbådsjagt er januar også topmåned. Mange af de gråænder der ellers har ligget i søer og moser er trukket ud på fiskeriterritoriet, og sammen med gråænder som er trukket ned fra Skandinavien giver det grundlag for nogle gode jagtoplevelser og god mad på bordet.

Jagten på de små dykkere troldand og hvinand kan ligeledes give nogle fantastiske oplevelser på fjorden. De  sidste ederfuglehanner skudt fra motorbåd en klar januardag med let vind, kan med fordel havne som lækkert pålæg. Koldrøget ederfuglebryst på groft rugbrød med en god øl og/eller hjemmelavet kryddersnaps så fås det næppe bedre.

Naturblokken vil løbende komme med vejledning til vildthåndtering og opskrifter med vildt og fisk.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*