Skovens gadedreng, Skovskade

Skovskaden kan man ikke lade være med at syntes om, altid aktiv og først med “nyhederne”, iklædt punker frisure og blåt “bling“ på siden, altid klar til lidt ballade i skoven.

Her er en ugle lad os moppe den, hvorefter flokken af skovskader i et stadig større hysteri, udfører skinangreb på natuglen som er blevet spottet i sovegemakket. Egentlig vil uglen blot passe sig selv, men nu er den opdaget og får det glattet lag. Andre mindre fugle tilslutter sig koret. Efter et kvarters tid er uglen ikke interessant længere, og flokken af skovskader fortsætter højlyd ud på nye eventyr i vinterskoven.

Ser skovskaden en ræv eller kat får den samme omgang som uglen, intet undgår skovskadens opmærksomhed. Engang imellem går det dog galt, hvis duehøg eller spurvehøg hun har held til at snuppe en af gadedrengene.

Skovskaden er en af de fugle der er med til at sprede agern fra vores ege, og er dermed også en af de arter der er mest betydende for tilgroning af vores overdrev og hedearealer.

Skovskaden samler agern og gemme dem i jorden til senere brug, en del af disse ender med at spire og en ny eg ser lyset i forårsmånederne, hvis agernet har haft gode betingelser for at spire. På den måde flyttes de tunge agern ofte lang fra modertræet.

Ud over den hæse og hysteriske lyd har skovskaden mange facetter, den kan lyde rent eksotisk som en fugl fra regnskoven i forårsmånederne og den kan efterligne andre fugles stemme.

https://www.fuglestemmer.dk/skovskade/

God tur i vinterskoven

Faktaboks: kilde DOF, Danmarks fugle

Vingefang: 52-58 cm
Længde: 34 cm
Vægt: 140-190 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 16 dage
Ungetid: 20 dage

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*