Aftenfalk

I sensomre med varme og vindretning fra syd og øst kommer der ofte en lille falk til Danmark. Der er tale om unge aftenfalke som kommer hertil fra Polen og Østtyskland samt syd Sverige

Den lille falk flyver typisk hen under aften når vinden lægger sig. Du finder den især i forbindelse med større moseområder, hvor den fanger guldsmede. Tørre overdrev er også gode aftenfalk lokaliteter, her gælder jagten græshopper og større insekter. Ved overdrevne sidder aftenfalken typisk på en hegnspæl og spotter insekterne på jorden.

Aftenfalken kan forveksles med lærkefalk og tårnfalk, idet de er næsten ens i størrelse. De unge aftenfalke har imidlertid et varm rødbrunt hoved med mørk øjenstribe. Er du heldig, at der er en voksen udfarvet han til stede, så er der ikke noget at tage fejl af, den sodfarvede falk med de røde bukser er en smuk og elegant fugl.

Videoklippet herunder er flere år gammelt og stammer fra Hovvig Vildtreservat ved Nykøbing Sj. Opsynsboligen på billederne brændte desværre for nogle få år siden grundet lynnedslag og er ikke genopført.

Fra fugletårnet med indgang fra øst er der en formidabel udsigt til reservatet og garanti for svaler og sort sol i august/september.

I 2019 har Bjergene i Odsherred og Bøtø på Falster, Gjerrild Djursland og Skagen været gode aftenfalk lokaliteter.

Kik efter aftenfalken når du er ude. Du kan gå på DOF´s hjemmeside under dofbasen , aftenfalk, se de sidst offentliggjorte observationer.

God tur

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*