Aftenfalk

I sensomre med varme og vindretning fra syd og øst kommer der ofte en lille falk til Danmark. Der er tale om unge aftenfalke som kommer hertil fra Polen, Østtyskland og syd Sverige

Den lille falk flyver typisk hen under aften når vinden lægger sig. Du finder den især i forbindelse med større moseområder, hvor den fanger guldsmede. Tørre overdrev er også gode aftenfalk lokaliteter, her gælder jagten græshopper og større insekter. Ofte sidder aftenfalken typisk på en hegnspæl og spotter insekterne på jorden.

Aftenfalken kan forveksles med lærkefalk og tårnfalk, idet de er næsten ens i størrelse. De unge aftenfalke har imidlertid et varm rødbrunt hoved med mørk øjenstribe. Er du heldig, er der en voksen udfarvet han til stede, den sodfarvede falk med de røde bukser er ikke til at forveksle, en af de smukkeste fugle sensommeren kan byde på.

Videoklippet herunder er flere år gammelt og stammer fra Hovvig Vildtreservat ved Nykøbing Sj. Opsynsboligen på billederne brændte desværre for nogle få år siden grundet lynnedslag og er ikke genopført.

Fra fugletårnet med indgang fra øst er der en formidabel udsigt til reservatet og garanti for svaler og sort sol i august/september.

I starten af 2022 haar der været mange observationer i østdanmark nokpågrund af østenvind og varme.

Kik efter aftenfalken når du er ude. Du kan gå på DOF´s hjemmeside under dofbasen , aftenfalk,og se de sidst offentliggjorte observationer.

God tur

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*