Kik op for hvepsevåger

Omkring månedsskiftet august/september kommer der et koncentreret tæk af hvepsevåger nordfra.

Hvepsevågen er færdig med at yngle og hvepsene ( gedehamse ) har ikke længere larver i det underjordiske bo så fødegrundlaget for hvepsevågen forsvinder. Derfor det tidlige rovfugletræk mod Afrika.

Hvepsevågetrækket er primært et østdansk fænomen, som kan opleves når hvepsevågerne trækker ud fra fra Sverige. Lidt afhængig af vind og vejr kommer de i land forskellige steder.

Ved kraftig østenvind kommer de gerne ind på Nordsjællands kyst, Kronborg, Hellebæk og Kongelunden er gode lokaliteter. Hele strækket ned langs Roskilde fjord kan give mange gode oplevelser med hvepsevågerne. Højene omkring Ledreborg og Gl. Lejre er gode observationssteder.

Er vinden i vest kommer der mange hvepsevåger ved Hyllekrog på Lolland samt Gedser odde som altid er en god træklokalitet.

Endelig er der Stevns som altid byder på gode fugleobservationer. Her er Højerup kirke, Mandehoved og Højstrup gode lokaliteter, ligesom Nyord og Feddet kan give mange observationer.

Fugletårn Nyord

Flere af disse steder er der fugletårne og altid fuglefolk som kan være behjælpelige med at artsbestemme, og spørger du kan du sikkert få lov at se i et af deres teleskoper og få fuglene helt tæt på.

Fugletårn Mandehoved Stevns

Udsigt fra Mandehoved Stevns med Møn i baggrunden.

Stigsnæs på Sydvestsjælland og Keldsnor på Langeland er også gode efterårstræk lokaliteter.

Du kan altid finde gode træklokaliteter ud fra DOF`s hjemmeside under dofbasen.

Det er en klar fordel at have en god håndkikkert med, men er du uden kikkert og ny fuglekikker så tag ud alligevel. Tag til et af de kendte spots hvor der er fuglefolk i forvejen, Mandehoved Stevns, Hyllekrog Lolland, Nyord, Feddet ved Præstø. Vejret skal helst være tørvejr med sol og let til jævn vind fra sydlige retninger. Du behøver ikke at være morgenfrisk rovfuglene afventer gerne, at der opstår termik som følge af solopvarmning over Sverige, inden de tager højde og sætter kursen mod Danmark.

Ud over hvepsevågerne kan du være heldig at se:

Rød Glente, kendetegn kløftet hale

Musvåge brede vinger og bred kort hale, mere kompakt end hvepsevåge, hoved på musvåge går mere i et med krop og vinger. Hos hvepsevåge rager hoved og hals ud, og hovedet bliver derfor duelignende se forside billede.

Tag termokaffen og lidt æbler eller håndmadder med tiden går hurtigt når først du bliver bidt af at spotte fugle.

Kik op det er nu det sker.

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*